Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MENADŽMENT

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni menadžer
 • Studijski program OSS Menadžment obezbeđuje sticanje širokog spektra kompetencija iz oblasti menadžmenta koje su društveno opravdane, korisne i podrazumevaju primenu stečenih znanja u praksi, kao osnove za nastavak na višim nivoima studija.
 • OSS Menadžment je usklađen sa osnovnim ciljevima Akademije: kreiranje novih i unapređivanje kvaliteta postojećih studijskih programa, saradnja sa privrednim i neprivrednim institucijama, saradnja sa Evropskim obrazovnim institucijama i težnja ka usvajanju što kvalitetnijih stručnih znanja i praktičnih veština.
 • Svrha OSS Menadžment je osposobljavanje studenata za rešavanje kompleksnih problema zasnovanim na planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli. Namenjen je obrazovanju menadžera za operativne i srednje rukovodeće
 • Ciljevi OSS Menadžment su da studenti steknu znanja, veštine i kompetencije iz oblasti savremenog menadžmenta, uvažavajući multidisciplinarnost kao njegovu suštinsku karakteristiku.
 • Usaglašenost ciljeva OSS Menadžment, sa strategijskim ciljevima Akademije, ogleda se u razvoju svesti strukovnih menadžera o kontinuiranom poboljšavanju svih procesa kroz kvalitet učenja korišćenjem najbolje prakse.
 • Studenti stiču znanja i sposobnosti da rukovode svim poslovnim entitetima za formulisanje i razumevanje problema u praksi i pronalaženje načina za njihovo rešavanje.
 • Program odražava aktuelnosti u razvoju visokog obrazovanja i ciljeve ustanove na polju inoviranja i unapređivanja sadržaja i načina izvođenja nastave, saradnje sa privredom i obrazovnim strukturama.

Savladavanjem OSS Menadžment student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti menadžmenta u domaćem i međunarodnom okruženju,
 • Primene stečenog znanja u različitim poslovnim situacijama,
 • Prihvatanje koncepta društveno odgovornog poslovanja, održivog rasta i razvoja privrednih subjekata, zaštite prava potrošača i prava zaposlenih,
 • Razvijanje preduzetničkog duha i timskog rada,
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti,
 • Primene etičkih kodeksa i saradnje sa međunarodnim poslovnim okruženjem,
 • Sposobnost istraživanja i predviđanja potreba preduzeća u svim njihovim procesima,
 • Primene stručnih istraživanja u oblasti operativnih poslova,
 • Upotrebe savremenih informacionih tehnologija i stalnog prilagođavanja izazovima u savremenom poslovnom okruženju.

Savladavanjem OSS Menadžment student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Poznavanje različitih disciplina menadžmenta, organizacije rada i menadžmenta ljudskih resursa;
 • Poznavanje specifičnosti upravljanja porodičnim preduzećima,
 • Razumevanje preduzetničkog procesa i sposobnost za njegovu realizaciju,
 • Razumevanje sistema institucionalne podrške poslovnim subjektima,
 • Kreiranja poslovnog plana,
 • Upotrebe stranih jezika u poslovnoj komunikaciji, uz razumevanje stručne terminologije,
 • Primena koncepta savremenog marketinga,
 • Razumevanje poslovnog komuniciranja u svim poslovnim relacijama,
 • Razumevanja računovodstvenog i finansijskog aspekta poslovanja,
 • Razumevanja poslovnog okruženja organizacija i mogućnosti uključivanja u međunarodno poslovanje,
 • Sposobnost za nastavak školovanja na master strukovnim studijama.

Ishodi učenja se opisuju prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira kvalifikacija.

Svršeni student OSS Menadžment stiče odgovarajuća znanja, veštine, sposobnosti i stavove. Poseduje napredna stručna znanja iz oblasti savremenog menadžmenta, koja se odnose na teorije, principe i procese, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i praktičnu primenu tih znanja, u skladu sa konkretnom poslovnom situacijom.

Svršeni studenti stiču veštine da: rešavaju složene probleme na inovativan način u cilju rasta i održivog razvoja poslovnih subjekata; vode složene projekte pogotovo u početnim fazama preduzetničkog poduhvata; komuniciraju sa okruženjem, imaju interaktivan odnos sa podređenim i nadređenim; sarađuju sa relevantnim interesnim grupama (internim i eksternim); prepoznaju povoljnu poslovnu priliku i „transformišu” je u uspešan poslovni poduhvat.

Strukovni menadžer poseduje sposobnosti i stavove da: rešava konkretne poslovne sitaucije i probleme na odgovoran način (zakonska, ekonomska i moralna odgovornost); organizuje, kontroliše i obučava druge za rad; planira, vrednuje i realizuje rezličite koncepte i modele u oblasti menadžmenta; primenjuje etičke kodekse svoje profesije; da je sposoban za odgovarajuće i blagovremeno postupanje i u nestandardnim uslovima; da ima pozitivan odnos prema konceptu celoživotnog učenja odnosno, da je spreman na stalno usavršavanje postojećih i sticanje novih znanja.