Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ODBRANE MASTER RADOVA

Logo ASSZS
21. Sep 23.

Mere bezbednosti pri rukovanju barutom u vojnoj industriji

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Teodora Karić MB 10/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Sep 23.

Bezbednost u preradi vode u JKP "Vodovod Zlatibor".

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Đurđina Obradović MB 12/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
19. Sep 23.

Uticaj turizma na zagađenje vode i značaj čiste vode za turizam

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Veljko Šantić ME 32/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Sep 23.

Praćenje aerozagađenja Grada Užica

Termin odbrane Master rada student Bojana Vasić MB 01/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Sep 23.

Praćenje aerozagađenja Opštine Sevojno

Termin odbrane Master rada student Marina Pušica MB 05/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Sep 23.

Sistem zaštite od požara javnog objekta Srednja škola "Vuk Karadžić", Ljubovija

Termin odbrane Master rada student Milena Nedeljković MB 16/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Sep 23.

Mere bezbedosti i zdravlja na radu u zdravstvu

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Maja Selaković MB 4/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Sep 23.

Bezbednost proizvodnog procesa u pilani D.Prodanović Foča

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marija Burilo MB 3/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Sep 23.

Analiza bezbedonosnih rizika na radnom mestu zidara

Termin odbrane Master rada student Andrijana Nedeljković MB 10/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 23.

Finansijska analiza poslovanja "Autoventil" Kragujevac

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Dragana Djokic ME 31/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 23.

Finansijska analiza poslovanja "Swisslion Miloduh" Kragujevac

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Katarina Nikolić ME 23/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 23.

Analiza uticaja snežnog opterećenja na stabilnost i dužinu trajanja građevinskih objekata

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Slobodan Ćosović MG 18/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 23.

Problemi pojave zvučne buke u stanovima zgrade...

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Aleksandar Jevđić MG 18/22.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 23.

Motivacija zaposlenih na primeru Knjigovodstvenog biroa "Cane"

Termin odbrane Master rada student Marijana Lazarević ME 11/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 23.

Motivacija i zadovoljstvo poslom zaposlenih na poslovnom primeru hotela "Aria"

Termin odbrane Master rada student Katarina Đurović ME 21/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Sep 23.

Finansijska analiza poslovanja "Pekarskog preduzeća Sreten Gudurić" AD, Užice"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marija Blagojević ME 04/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
12. Jul 23.

Procena uticaja na životnu sredinu benzinske stanice za snabdevanje motornih vozila i stanice za TNG

Termin odbrane Master rada student Radmila Radosavljević MB 8/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
11. Sep 23.

Moitoring emisije praškastih materijala, Nox i SO2 na rotacionoj peći u TITAN cementari Kosjerić

Termin odbrane Master rada student Milica Marić MB 11/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
11. Sep 23.

Monitoring emisije praškastih materijala, Nox i SO2 na rotacionoj peći u TITAN cementari Kosjerić

Termin odbrane Master rada student Milica Marić MB 11/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
07. Sep 23.

Proučavanje bezbedonosnih rizika zdravstvenih radnika na odeljenju Digestivne hirurgije

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Lasica Nataša MB 2/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
07. Sep 23.

Finansijska analiza poslovanja preduzeća "Putevi" AD

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Branka Đorđević ME 17/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
07. Sep 23.

Razvoj i značaj seoskog turizma u Srbiji na primeru sela Zlatiborskog okruga

Termin odbrane Master rada student Vladana Marković ME 18/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
07. Sep 23.

Postupak brendiranja turističke destinacije "Tornik" Zlatibor

Termin odbrane Master rada student Mirjana Vranić ME 13/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Sep 23.

Motivacija zaposlenih na primeru Knjigovodstvenog biroa "Cane"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marijana Lazarević ME 11/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Sep 23.

Praćenje aerozagađenja Opštine Sevojno

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marina Pušica MB 05/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Sep 23.

Praćenje aerozagađenja Grada Užica

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Bojana Vasić MB 01/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Sep 23.

Marketing u Javnom preduzeću "Gold gondola Zlatibor"

Termin odbrane Master rada student Slobodan Simić ME 13/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Sep 23.

Definisanje i inplementacija marketing strategija na preduzeće "Vesti - radio Užice"

Termin odbrane Master rada student Mirjana Arsić ME 10/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Sep 23.

Projekat tehnologije i organizacije građenja rezervoara za sedimentaciju u Kikindi

Termin odbrane Master rada student Miroslav Stojanović MG 9/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Sep 23.

Predlog unapređenja Službe za upravljanje ljudskim resursima u preduzeću MPP "Jedinstvo"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marko Savić ME 30/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Sep 23.

Motivacija i zadovoljstvo poslom zaposlenih na poslovnom primeru hotela "Aria"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Katarina Đurović ME 21/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Sep 23.

Problemi pojave zvučne buke u stanovima zgrade...

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Aleksandar Jevđić MG 18/22.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Sep 23.

Sistem zaštite od požara javnog objekta Srednja škola "Vuk Karadžić", Ljubovija

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Milena Nedeljković MB 16/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
24. Avg 23.

Postupak brendiranja turističke destinacije "Tornik" Zlatibor

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Mirjana Vranić ME 13/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
24. Avg 23.

Razvoj i značaj seoskog turizma u Srbiji na primeru sela Zlatiborskog okruga

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Vladana Marković ME 18/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Avg 23.

Rehabilitacija kolovoza državnog puta IA 2, Deonica, petlja Ub - petlja Lajkovac, leva strana

Termin odbrane Master rada student Nikola Novaković MG 16/22.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Avg 23.

Definisanje i inplementacija marketing strategija na preduzeće "Vesti - radio Užice"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Mirjana Arsić ME 10/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Avg 23.

Marketing u Javnom preduzeću "Gold gondola Zlatibor"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Slobodan Simić ME 01/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
17. Jul 23.

Projekat tehnologije i organizacije građenja rezervoara za sedimentaciju u Kikindi

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Miroslav Stojanović MG 9/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Jul 23.

Rehabilitacija kolovoza državnog puta IA 2, Deonica, petlja Ub - petlja Lajkovac, leva strana

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Nikola Novaković MG 16/22.

Saznaj više
Logo ASSZS
11. Jul 23.

Projekat bezbednosti i zaštite na gradilištu za izgradnju Centar izvrsnosti Univerziteta u u Kragujevcu

Termin odbrane Master rada student Nikola Petrović MG 5/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
11. Jul 23.

Projekat bezbednosti i zaštite na gradilištu za izgradnju Brana i retenzija Trbušnica

Termin odbrane Master rada student Marko Živković MG 13/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
10. Jul 23.

Polisa osiguranja kao instrument međunarodnog poslovnog finansiranja

Termin odbrane Master rada student Milica Kostić ME 35/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
05. Jul 23.

Procena uticaja na životnu sredinu benzinske stanice za snabdevanje motornih vozila i stanice za TNG

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Radmila Radosavljević MB 8/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Jul 23.

Moitoring emisije praškastih materijala, Nox i SO2 na rotacionoj peći u TITAN cementari Kosjerić

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Milica Marić MB 11/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Jun 23.

Projekat bezbednosti i zaštite na gradilištu za izgradnju Centar izvrsnosti Univerziteta u u Kragujevcu

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Nikola Petrović MG 5/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
03. Jul 23.

Ispitivanje kvaliteta vazduha u kamenolomu "Draževići"

Termin odbrane Master rada student Milija Ćurdić MB 17/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
03. Jul 23.

Uticaj emisije iz termoenergetskih postojenja na koncentracije oksida sumpora, azota i čađi u Gradu Užicu

Termin odbrane Master rada student Anđela Langura MB 06/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Jun 23.

Projekat bezbednosti i zaštite na gradilištu za izgradnju Brana i retenzija Trbušnica

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marko Živković MG 13/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Jun 23.

Polisa osiguranja kao instrument međunarodnog poslovnog finansiranja

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Milica Kostić ME 35/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
16. Jun 23.

Analiza strukture ukupnih prihoda i rasho u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, filijala Užice

Termin odbrane Master rada student Sara Popović ME 034/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Jun 23.

Ispitivanje kvaliteta vazduha u kamenolomu "Draževići"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Milica Ćurdić MB 17/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
13. Jun 23.

Uticaj emisije iz termoenergetskih postojenja na koncentracije oksida sumpora, azota i čađi u Gradu Užicu

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Anđela Langura MB 06/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Jun 23.

Analiza strukture ukupnih prihoda i rasho u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, filijala Užice

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Sara Popović ME 034/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
26. Maj 23.

Obučavanje zaposlenih u preduzeću "Prvi partizan" AD Užice

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Dušana Đurića ME 08/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
12. Maj 23.

Analiza procene rizika za radno mesto monter centralnog grejanja

Termin odbrane Master rada student Miloš Stanojević MB 07/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
26. Apr 23.

Analiza procene rizika za radno mesto monter centralnog grejanja

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Miloš Stanojević MB 07/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
26. Apr 23.

Projekat tehnologije i organizacije građenja sa elementima bezbednosti na radu za petospratni stambeni objekat

Termin odbrane Master rada student Dušan Vasiljević MG 08/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
13. Apr 23.

Projekat tehnologije i organizacije građenja sa elementima bezbednosti na radu za petospratni stambeni objekat

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Dušan Vasiljević MG 08/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Apr 23.

Unapređenje turističkih proizvoda na području Opštine Kosjerić

Termin odbrane Master rada student Jelena Marković ME 16/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
04. Apr 23.

Komparativna analiza procenjenih nivoa bezbedonosnih rizika odabranog radnog mesta u proizvodnji oružija i municije

Termin odbrane Master rada student Stefan Novaković MB 6/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Mar 23.

Unapređenje turističkih proizvoda na području Opštine Kosjerić

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Jelena Marković ME 32/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
06. Mar 23.

Komparativna analiza procenjenih nivoa bezbedonosnih rizika odabranog radnog mesta u proizvodnji oružija i municije

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Stefan Novaković MB 6/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Mar 23.

Finansijska analiza poslovanja preduzeća "Biljana krin" doo, Rožanstvo

Termin odbrane Master rada studenta Jelene Bešlić ME 1/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
28. Feb 23.

Zaštita od požara javnog objekta - hotel "Siesta" Užice

Termin odbrane Master rada studenta Vesne Rosić MG 21/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Feb 23.

Proračun elemenata konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 330l prema standardu EN 13445-3...

Termin odbrane Master rada studenta Siniše Nešković MB 05/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Feb 23.

Proračun elemenata konstrukcije duplikatora zapremine 250l prema standardu EN 13445-3...

Termin odbrane Master rada studenta Mirjane Stanojčić MB 03/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
10. Feb 23.

Finansijska analiza poslovanja preduzeća "Biljana krin" doo, Rožanstvo

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Jelena Bešlić ME 1/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
07. Feb 23.

Zaštita od požara javnog objekta - hotel "Siesta" Užice

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Vesna Rosić MG 21/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Feb 23.

Proračun elemenata konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 330l prema standardu EN 13445-3...

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Siniša Nešković MB 05/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Jan 23.

"Kontrola kvaliteta zemljišta određivanjem pH i količine humusnih materija"

Termin odbrane Master rada studenta Jovičić Danijele MB 20/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Dec 22.

"Kontrola kvaliteta zemljišta određivanjem pH i količine humusnih materija"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Jovičić Danijela MB 20/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
30. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Termin odbrane Master rada studenta Vračarić Jelene ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više