Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ODBRANE MASTER RADOVA

Logo ASSZS
06. Mar 23.

Komparativna analiza procenjenih nivoa bezbedonosnih rizika odabranog radnog mesta u proizvodnji oružija i municije

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Stefan Novaković MB 6/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Mar 23.

Finansijska analiza poslovanja preduzeća "Biljana krin" doo, Rožanstvo

Termin odbrane Master rada studenta Jelene Bešlić ME 1/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
28. Feb 23.

Zaštita od požara javnog objekta - hotel "Siesta" Užice

Termin odbrane Master rada studenta Vesne Rosić MG 21/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Feb 23.

Proračun elemenata konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 330l prema standardu EN 13445-3...

Termin odbrane Master rada studenta Siniše Nešković MB 05/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
14. Feb 23.

Proračun elemenata konstrukcije duplikatora zapremine 250l prema standardu EN 13445-3...

Termin odbrane Master rada studenta Mirjane Stanojčić MB 03/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
10. Feb 23.

Finansijska analiza poslovanja preduzeća "Biljana krin" doo, Rožanstvo

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Jelena Bešlić ME 1/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
07. Feb 23.

Zaštita od požara javnog objekta - hotel "Siesta" Užice

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Vesna Rosić MG 21/21.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Feb 23.

Proračun elemenata konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 330l prema standardu EN 13445-3...

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Siniša Nešković MB 05/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Jan 23.

"Kontrola kvaliteta zemljišta određivanjem pH i količine humusnih materija"

Termin odbrane Master rada studenta Jovičić Danijele MB 20/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Dec 22.

"Kontrola kvaliteta zemljišta određivanjem pH i količine humusnih materija"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Jovičić Danijela MB 20/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
30. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Termin odbrane Master rada studenta Vračarić Jelene ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Feb 22.

Proračun elemenata konstrukcije duplikatora zapremine 250l prema standardu EN 13445-3...

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Marijana Stanojčić MB 03/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
02. Feb 22.

Proračun elemenata konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 330l prema standardu EN 13445-3...

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Siniša Nešković MB 05/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Jan 23.

"Kontrola kvaliteta zemljišta određivanjem pH i količine humusnih materija"

Termin odbrane Master rada studenta Jovičić Danijele MB 20/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
18. Dec 22.

"Kontrola kvaliteta zemljišta određivanjem pH i količine humusnih materija"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada student Jovičić Danijela MB 20/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
30. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Termin odbrane Master rada studenta Vračarić Jelene ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
30. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Termin odbrane Master rada studenta Vračarić Jelene ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
30. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Termin odbrane Master rada studenta Vračarić Jelene ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter a.d. Ivanjica na životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Krivukuće Milutina MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
21. Nov 22.

"Rizici međunarodnog poslovnog finansiranja"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Poznanović Marije ME 20/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Marketing u građevinarstvu i njegove specifičnosti"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Jelene Vračarić ME 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
09. Nov 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
01. Nov 22.

"Uticaj proizvodnog procesa fabrike čarapa Proleter ad Ivanjica na životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Milutina Krivokuće MB 18/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Nikole Sekulića ME 27/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
03. Okt 22.

"Tehnološki proces izrade čančića i uticaj na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Marine Nedeljković MB 22/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
30. Sep 22.

"Uticaj tekstilne proizvodnje na radnu i životnu sredinu"

Termin odbrane Master rada studenta Adele Alendarević MB 04/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Sep 22.

"Upravljanje kabastim otpadom i značaj reciklaže"

Termin odbrane Master rada studenta Aleksandra Milutinović MB 12/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
27. Sep 22.

"Koncept marketing u trgovinskim preduzećima"

Termin odbrane Master rada studenta Marina Obradović ME 10/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
26. Sep 22.

"Mere bezbednosti pri tretmanu i transportu zapaljivih opasnih materija"

Termin odbrane Master rada studenta Bobana Ivanovića MB 9/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
26. Sep 22.

"Bezbednost i zdravlje u radu sa hlorom"

Termin odbrane Master rada studenta Ivane Đorđević MB 16/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
26. Sep 22.

"Tretman otpadnog jestivog ulja na teritoriji Grada Užica i značaj reciklaže"

Termin odbrane Master rada studenta Slobodan Kostić MB 15/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Sep 22.

"Postupak brendiranja turističke destinacije Mećavnik, Mokra Gora"

Termin odbrane Master rada studenta Anđele Marjanović ME 06/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
23. Sep 22.

"Marketing koncept knjigovodstvenih agencija"

Termin odbrane Master rada studenta Jelene Papić ME 03/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
22. Sep 22.

"Karakteristike zaštite od požara u rudarskom basenu Kolubara"

Termin odbrane Master rada studenta Ivana Jovanovića MB 13/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
22. Sep 22.

"Finansijska analiza poslovanja JKP Naš Dom Požega"

Termin odbrane Master rada studenta Dijane Kovačević ME 28/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
22. Sep 22.

"Marketing menadžment turističke destinacije Priboj"

Termin odbrane Master rada studenta Danke Romandić ME 14/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
20. Sep 22.

"Selekcija kandidata u MPP "Jedinstvo" Sevojno"

Termin odbrane Master rada studenta Nenada Vlajkovića MB 4/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
19. Sep 22.

"Ozonizacija vode za piće"

Termin odbrane Master rada studenta Vladimira Simić MB 2/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
19. Sep 22.

"Upravljanje rizikom od požarnih opasnosti u tehnologiji obojenih metala i legura"

Termin odbrane Master rada studenta Mirka Vjetrovića MB 23/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
16. Sep 22.

"Analiza lanca vrednosti turističke destinacije Čačak"

Termin odbrane Master rada studenta Katarine Aleksić ME 16/20.

Saznaj više
Logo ASSZS
15. Sep 22.

"Uticaj tekstilne proizvodnje na radnu i životnu sredinu"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Adele Alendarević MB 04/19.

Saznaj više
Logo ASSZS
12. Sep 22.

"Koncept marketinga u trgovinskim preduzećima"

Zapisnik o pokretanju postupka ocene i odbrane Master rada studenta Marina Obradović ME 010/20.

Saznaj više