Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni menadžer

Studijski program Menadžment i preduzetništvo je namenjen obrazovanju menadžera za srednje i više upravljačke funkcije u preduzećima.

 

Zbog značajnog udela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani kandidati mogu uspešno obavljati i sve poslove za koje je potrebno znanje i veštine poslovne ekonomije.

 

Ciljevi studijskog programa Menadžment i preduzetništvo su da studenti steknu znanja, veštine i kompetencije iz oblasti savremenog menadžmenta, uključujući generalni menadžment i funkcionalne menadžmente i uvažavajući multidisciplinarnost koja predstavlja suštinsku karakteristiku ovog programa.

Obrazovanjem na predloženom studijskom programom Menadžment i preduzetništvo studenti stiču multidisciplinarna znanja i sposobnosti da upravljaju poslovno- proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa uključujući uslužne i proizvodne, profitne i neprofitne organizacije.

Posebna pažnja je posvećena sticanju znanja i sposobnosti formulisanja i razumevanje problema u praksi i iznalaženje načina za njegovo adekvatno rešavanje uz ostvarivanje strateških ciljeva organizacije. Vrhunski kvalitet zagarantovan je kvalitetom programa, kvalitetom strateških partnera, kvalitetom predavača i kvalitetom studenata.

Praktična znanja i iskustva se stiču kroz seminarske radove, u moderno opremljenim računarskim laboratorijama škole, kao i uz praktičan rad u poslovnim sistemima čija osnovna delatnost odgovara potrebama ovog studijskog programa.