Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

LABORATORIJA ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I EKOTURIZAM

Odsek Užice, Akademije Zapadna Srbija raspolaže Laboratorijom za Bezbednost i zaštitu na radu, Zaštitu životne sredine i Ekoturizam.
Preko Tempus projekata registrovanih pod brojevima 544543 i 158781, Laboratorija je opremljena savremenom opremom za merenje temperature, brzine strujanja i vlažnosti vazduha, za ispitivanje buke i vibracija i gasnim analizatorima za ispitivanje koncentracije zagađujućih materija.

U Laboratoriji se održavaju pokazne vežbe iz velikog broja predmeta na odseku Zaštite životne sredine, kao što su Savremene metode pripreme vode za piće, Analiza, kontrola i zaštita vazduha, Analiza, kontrola i zaštita zemljišta, Opasne materije i otpad, Buka i vibracije, Elektromagnetno zračenje i Metode analize zagađujućih materija Obrazovanje studenata u oblasti Bezbednosti i zaštite radne i životne sredine se realizuje kroz sticanje teorijskih osnova i izvođenje pokaznih vežbi, pri čemu se posebna pažnja poklanja:

  • Zagađujućim materijama i načinima kojima one utiču na kvalitet radne i životne sredine – zagađenje vazduha, zagađenje vode, degradacija zemljišta i specifičnim oblicima zagađenja: buka, vibracije, UV zračenje.
  • Merenju koncentracija i analizi uticaja zagađujćih materija na parametre radne sredine.
  • Detetektovanju parametara koji ukazuju na pogoršanje kvalieteta životne sredine i omogućavanje blagovremenog delovanja – obaveštavanja lokalnog stanovništva, a kada je potrebno i šire društvene zajednice.