Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MAŠINSTVO

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni inženjer mašinstva

MODUL MAŠINSKO INŽENJERSTVO

 1. Zašto studirati na SP?

Izbor studija je jedna od najvećih prekretnica u životu svake mlade osobe. Šta i gde studirati je ozbiljna odluka s kojom se suočava svaka nova generacija srednjoškolaca u Srbiji.

Od te odluke zavisi njihova buduća profesionalna karijera, ali i uspeh na privatnom planu. Zato je za svaku mladu osobu važno da studira ono što voli, ali i što će se u budućnosti na tržištu rada najviše tražiti. 

Prema predviđanjima vodećih svetskih stručnjaka mašinsko inženjerstvo je profesija budućnosti. Procenjuje se da će u svetu za 10 godina biti 90% inženjera i 10% ostalih struka. 

Zato, ako ste kreativni, inovativni, preduzimljivi, želite da gradite bolju budućnost i učestvujete u stvaranju Srbije visokog standarda u kojoj bi svi rado živeli, onda je Akademija Zapadna Srbija i studijski program Mašinstvo u Užicu pravi izbor.

 1. Šta će student naučiti, koja znanja i veštine stiče?
 • Obrazovanje studenata u oblasti mašinskog inženjerstva, sticanje osnovnih fundamentalnih znanja kao i praktičnih znanja iz oblasti proizvodnog, termotehničkog-procesnog i konstrukcionog mašinstva;
 • Sticanje neophodnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti proizvodnog, termotehničkog-procesnog i konstrukcionog mašinstva;
 • Sticanje znanja zan astavak studija na višim nivoima.
Picture4
 1. Gde može raditi po završetku studija / radna mesta?
 • Proizvodno mašinstvo: tehnolog mašinske obrade, CNC programer, konstruktor alata za obradu plastičnim deformisanjem, inženjer održavanja, inženjer kvaliteta;
 • Termotehničko i procesno inženjerstvo: inženjer održavanja termotehničkih i procesnih postrojenja, konstruktor termotehničke i procesne opreme, projektant termotehničke i procesne opreme;
 • Konstrukciono mašinstvo: inženjer u proizvodnji alata i pribora, konstruktor nosećih konstrukcija, inženjer u proizvodnji mašina, konstruktor mašina alatki, inženjer održavanja, inženjer kvaliteta.

MODUL ZAŠTITA NA RADU

Svrha modula Zaštita na radu je osposobljavanje studenata za primenu potrebnih znanja iz fundamentalnih naučnih disciplina, znanja iz oblasti upravljanja, medicine rada, obrazovanja i omogućava: sistemsku analizu problema i razumevanje procesa u radnoj sredini; razumevanje zahteva sistema bezbednosti i zdravlja na radu; sistema menadžmenta zaštitom radne sredine; obezbeđuje razumevanje socijalno-ekonomskih principa zaštite na radu i obrazovnih potreba u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, osposobljavanje za timski rad, razvijanje sposobnosti za evidentiranje, analizu i javno prezentovanje rezultata rada i podataka o stanju radne sredine.

Modulom Zaštita na radu, u Odseku Užice, školuju se kadrovi koji poseduju znanja, kompetencije i veštine u evropskim i svetskim okvirima, strukovni inženjeri koji mogu da prepoznaju i predlože načine rešavanja potencijalnih opasnosti i rizika u radnoj sredini i obezbede kvalitetnije i normalnije uslove života i rada u radnoj sredini, što čini ovaj modul društveno opravdanim.

Studijski program osnovnih strukovnih studija Mašinstvo, pre svega je usmeren ka sticanju fundamentalnih znanja vezanih za mašinsko inženjerstvo i stručna znanja neophodna za svakodnevni inženjerski posao. Za svršene studente ovih studija, koji se odluče za nastavak studija na master strukovnim studijama, obezbeđena je široka lepeza kompetencija u domenu mašinstva i zaštite na radu na naprednim studijskim programima.

Osnovni ciljevi modula Zaštita na radu su postizanje kompetencija i strukovnih znanja iz oblasti zaštite na radu koje podrazumevaju rešavanje složenih problema pri radu, uspešne komunikacije i saradnje, korišćenje opreme, instrumenata i uređaja relevantnih za oblast zaštite na radu, razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje inženjerskih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja. Takođe, studenti stiču opšta i posebna teorijska znanja i praktične veštine za:

 

 • identifikaciju opasnosti i rizika u radnoj sredini;
 • primenu metoda za prethodnu analizu rizika;
 • organizovanje aktivnosti za procenu rizika;
 • upravljanje aktivnostima održavanja objekata, uređaja i opreme;
 • razumevanje zahteva i doprinos realizaciji i integraciji sistema menadžmenta;
 • obrazovanje i obučavanje zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i
 • organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite u organizacijama i lokalnim zajednicama.

 

Definisani ciljevi ukazuju na dve osnovne ideje studijskog programa Mašinstvo. Prvo, osposobljavanje za neposredno uključivanje u rad na poslovima mašinstva i zaštite na radu, i drugo, uključivanje na master strukovne studije u Odseku Užice, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, sedište u Užicu, i druge visokoškolske ustanove iz istih ili srodnih oblasti studija.

Savladavanjem modula Zaštite na radu, student stiče predmetno – specifične sposobnosti za:

 • procena rizika u radnoj sredini;
 • merenje i kontrola uslova radne sredine;
 • bezbednost objekata, uređaja i opreme;
 • obrazovanje, obučavanje i razvoj kulture bezbednosti i zdravlja na radu;

upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u rešavanju problema zaštite na radu.