Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO I ARHITEKTURA

ŠEF KATEDRE
milivojevicd

dr Dejan Milivojević
profesor strukovnih studija

Arhitektura i urbanizam

Nastavni materijali – link

Kabinet 206, e-mail – link

Biografija – link

SEKRETAR KATEDRE
Pujovic

Aleksandar Pujović
saradnik u nastavi

Građevinsko inženjerstvo

Nastavni materijali – link

Kabinet 206, e-mail – link

Biografija – link

cirovici

dr Ivana Ćirović
profesor strukovnih studija

Arhitektura i urbanizam        Građevinsko inženjerstvo

Nastavni materijali – link

Kabinet 206, e-mail – link

Biografija – link

dr Đorđe Đuričić
profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo

Nastavni materijali – link

Kabinet 206, e-mail – link

Biografija – link

lazic

dr Gordana Lazić
profesor strukovnih studija

Nauke o umetnosti

Nastavni materijali – link

Kabinet 309, e-mail – link

Biografija – link

Dimitrijevic

dr Aleksandar Dimitrijević
profesor strukovnih studija

Nauke o umetnosti

Nastavni materijali – link

Kabinet 013, e-mail – link

Biografija – link

Vasiljevic Jana

Jana Stefanović
predavač

Arhitektura i urbanizam

Nastavni materijali – link

Kabinet 206, e-mail – link

Biografija – link

markicevic

mr Jelena Markićević
predavač

Građevinsko inženjerstvo

Nastavni materijali – link

Kabinet 206, e-mail – link

Biografija – link

NASTAVNICI U DOPUNSKOM RADU

dr Goran Marinković
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad 
Vanredni profesor

Geodezija

Nastavni materijali – link

E-mail – link

Biografija – link