Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

RASPORED KONSULTACIJA, ZIMSKI SEMESTAR

NASTAVNIK

DAN

VREME

KABINET

Aksentijević dr Snežana

Utorak

14:00 do 16:00 časova

202

Andrić dr Jellena

Četvrtak

14:00 do 16:00 časova

206

Bojović dr Ivana

Četvrtak

12:00 do 14:00 časova

309

Čeković dr Ivana

Četvrtak

10:00 do 11:00 časova

15:00 do 16:00 časova

304

Ćirović dr Ivana

Ponedeljak

Sreda

11:00 do 12:00 časova

10:00 do 11:00 časova

206

Ćirović dr Nataša

Sreda

12:00 do 15:00 časova

315

Diković dr Ljubica

Ponedeljak

13:00 do 15:00 časova

110

Dimitrijević dr Aleksandar

Četvrtak

09:00 do 11:00 časova

013a

Đuričić dr Biljana

Utorak

11:00 do 13:00 časova

204

Đuričić dr Đorđe

Ponedeljak

11:00 do 13:00 časova

014/206

Ivković mr Nebojša

Ponedeljak

13:00 do 15:00 časova

203

Janković Nikola, MA

Sreda

12:30 do 13:30 časova

203a

Jordović Pavlović dr Miroslava

Četvrtak

09:00 do 11:00 časova

315

Karganović dr Željko

Utorak

12:00 do 14:00 časova

320

Lazić dr Gordana

Sreda

13:00 do 14:00 časova

309

Marinković Ivana, MA

Ponedeljak

13:00 do 15:00 časova

316

Marjanović dr Vesna

Sreda

13:00 do 15:00 časova

315

Markićević mr Jelena

Utorak

11:00 do 13:00 časova

206

Marčićević dr Željko

Petak

17:00 do 17:30 časova

203

Mićić mr Dragiša

Utorak

18:30 do 20:00 časova

110

Milićević dr Ivana

Ponedeljak

14:00 do 15:00 časova

320

Milivojević dr Dejan

Utorak

11:00 do 12:00 časova

206

Milivojević dr Milovan

Četvrtak

10:00 do 12:00 časova

203


Milovanović dr Aleksandar

Sreda

11:00 do 13:00 časova

309a

Milanović Marijana, MA

Četvrtak

10:00 do 12:00 časova

204

Mitričević dr Slavka

Ponedeljak

16:00 do 18:00 časova

320

Murić Milorad, spec.

Ponedeljak

15:00 do 17:00 časova

307

Radovanović mr Lidija

Petak

od 13:00 časova

Zoom

Sagić dr Zorica

Ponedeljak

13:00 do 15:00 časova

309a

Stanišević dr Ilja

Knežević Dragana, MA

Petak

12:00 do 14:00 časova

316

Stankov dr Slobodanka

Sreda

12:00 do 14:00 časova

306

Stojadinović Jovanović dr Sandra

Ponedeljak

13:00 do 15:00 časova

309

Stojanović dr Radomir

Ponedeljak

13:00 do 15:00 časova

306

Šćepanović Biljana

Sreda

17:00 do 18:00 časova

83, SM

Tanasković dr Zorica

Sreda

12:00 do 14:00 časova

203a

Trumbulović dr Ljiljana

Sreda

12:00 do 14:00 časova

110

Vasiljević dr Momčilo

Ponedeljak

11:00 do 13:00 časova

204

Vasović dr Vesna

Četvrtak

16:00 do 18:00 časova

202