Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

O ODSEKU UŽICE

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, je državna visokoškolska ustanova, jedna od lidera u oblasti strukovnog, odnosno, primenjenog obrazovanja u Republici Srbiji, sa oko 1300 studenata na osnovnim, specijalističkim i master studijskim programima koji osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Akademija ima akreditovane studijske programe u tri naučna polja:

 • tehničko-tehnološko
 • društveno-humanističko
 • medicinsko. 

Studijski programi na osnovnim strukovnim studijama u Odseku Užice (tri godine i 180 ESPB) su:

 • Mašinstvo sa dva modula (Mašinsko inženjerstvo i Zaštita na radu)
 • Informacione tehnologije i sistemi (zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad)
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Unutrašnja arhitektura
 • Menadžment
 • Turizam
 • Računovodstvo i revizija
 • Zdravstvena nega

Studijski programi na master strukovnim studijama Odseka Užice (četvrta i peta godina, ukupno ostvarenih 300 ESPB) su:

 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Poslovna ekonomija i menadžment sa tri modula Računovodstvo, revizija i finansije, Menadžment u turizmu i Strategijski menadžment
 • Informacione tehnologije i sistemi (zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad)
 • Građevinsko inženjerstvo
 • Unutrašnja arhitektura

Nastavni kadar čini 23 doktora nauka, 4 magistara nauka, 3 nastavnika stranog jezika, veliki broj asistenata, saradnika u nastavi, nastavnika van radnog odnosa, kao i saradnika praktičara, sa bogatim naučnim, stručnim i praktičnim znanjem. Odsek Užice je do sada organizovao dvanaest međunarodnih naučnih konferencija pod nazivom „Nauka i visoko obrazovanje u funkcji održivog razvoja“ sa preko 120 naučnih radova po konferenciji i velikim brojem učesnika iz zemlje i inostranstva, uključujući i studente. Od 2019. Konferencija se održava svake druge godine.

Visokoobrazovna delatnost u Odseku Užice ostvaruje se, osim kroz izvođenje strukovnih studijskih programa, i kroz druge oblike stručnog usavršavanja, kao što su jednodnevni ili višednevni edukativni seminari i kursevi, radionice, okrugli stolovi i stručna predavanja o različitim aktuelnim temama, na primer: Poslovno komuniciranje, Upravljanje turističkim destinacijama, Energetska efikasnost, Ekologija, Uređenje gradova i gradskih prostora, Veštačka inteligencija i slično.

Preko 45 godina svoga rada, od svog osnivanja 1975. godine, trudimo se da usklađujemo svoje studijske programe sa strategijom razvoja Republike i regiona, tehničko-tehnološkim i društveno-ekonomskim promenama, kao i zahtevima na tržištu radne snage. Takođe pokušavamo, u svom domenu, da se borimo protiv pogubnih po naše društvo trendova, kao što su izneverena očekivanja, gubitak poverenja i osećanja pripadnosti kod mladih ljudi, koji stoga, na žalost, u sve većem broju, napuštaju ne samo svoj region već i svoju zemlju. Jedan od načina da se mladi ljudi usmere, motivišu i ohrabre, je da se adekvatno vrednuje njihov trud i rad. Postoji dosta lepih prilika i događaja u Odseku Užice, kada se najbolji studenti nagrađuju, u vidu stipendija, novčanih nagrada ili studijskih putovanja.

Od 2009. godine pa do danas, zaposleni i studenti Odseka Užice, aktivni su učesnici u realizaciji međunarodnih Tempus i Erasmus projekata, što je omogućilo dobijanje investicionih sredstava za osavremenjivanje uslova izvođenja nastave, formiranjem velikog broja laboratorija:

 • računarske laboratorije
 • laboratorija za mašinstvo
 • laboratorija za fiziku
 • laboratorija za elektrotehniku i elektroniku
 • laboratorija za Bezbednost i zdravlje na radu
 • građevinska laboratorija
 • laboratorija za hemiju i zaštitu životne sredine
 • laboratorija za multimediju