Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO, do 2023

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni inženjer tehnologije

Studijski program osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo ima dva modula.

Modula 1: Ekološko inženjerstvo:

U uslovima sve izraženije ekološke krize evidentna je potreba za kvalifikovanim strukovnim inženjerima tehnologije u oblasti ekološkog inženjerstva, koji će se baviti prevencijom emisije zagađenja putem vođenja ekološki održivih tehnoloških procesa kao i odgovarajućom obradom već nastalog tečnog, čvrstog i gasovitog otpada, a u skladu sa potrebama privrede, praćenja trenda očuvanja životne sredine i razvoja društva u okviru prihvaćene strategije razvoja i ostvarivanja održivog razvoja. Ekološko inženjerstvo da obrazuje kadrove za konkretno rešavanje problema nekontrolisanog zagađivanja životne sredine.

th2

Modula 2: Prehrambeno inženjerstvo

Zapadna Srbija ima velike mogućnosti za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. U budućnosti se očekuje povećanje obima stočarske i biljne proizvodnje, kao sirovinske baze za prehrambenu industriju. Proizvodnju zdrave, bezbedne i kvalitetne hrane treba da prati kvalifikovani stručnjak. Iz tog razloga, evidentna je potreba za kvalifikovanim strukovnim inženjerima tehnologije u oblasti prehrambenog inženjerstva, koji treba da se uključe u rad u ovoj privrednoj grani, a time i za njihovim adekvatnim obrazovanjem.

Završetkom osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo student stiče sposobnosti:

 • primene u praksi znanja, stečenog studiranjem, kao i korišćenja različitih metoda i postupaka, kojim je teorijski i praktično ovladao u toku studija, pri opisivanju i rešavanju praktičnih problema iz struke;
 • osposobljenost, kako za individualni, tako i za timski rad;
 • da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke, koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima;
 • praćenja literature, standarda i ostalih relevantnih informacija i njihova primena u rešavanju zadataka iz oblasti struke;
 • razmenjivanja informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke;
 • da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Savladavanjem osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo na Modulu 1: Ekološko inženjerstvo, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti koje će omogućiti njihovo zapošljavanje na poslovima:

 • organizacije i planiranja potrebnih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom i primene mera zaštite radne i životne sredine;
 • koncipiranja i upravljanja sistemima za prečišćavanje industrijske i komunalne otpadne vode i odlaganja otpadnih muljeva;
 • organizacije i izbora lokacija za ekološki monitoring radne i životne sredine;
 • analize posledica interakcije najvažnijih zagađujućih materija sa okolinom i primene mera zaštite;
 • primene, kontrole i unapređenja mera bezbednosti i zaštite na radu u realizaciji tehnoloških linija i procesa.

Savladavanjem osnovnih strukovnih studija Tehnološko inženjerstvo na Modulu 2: Prehrambeno inženjerstvo, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti koje će omogućiti njihovo zapošljavanje na poslovima:

 • vođenja tehnoloških operacija prerade i konzervisanja voća i povrća
 • vođenja tehnoloških operacija prerade i konzervisanja mesa (hlađenjem, smrzavanjem, visokim temperaturama, soljenjem i salamurenjem, sušenjem, dimljenjem, fermentacijom)
 • vođenja tehnoloških postupaka proizvodnje pasterizovanog i sterilizovanog mleka, mlečnih napitaka, fermentisanih mlečnih proizvoda, sireva, koncentrovanih i sušenih mlečnih proizvoda
 • izrade i realizovanja planova i programa opremanja i funkcionisanja objekata u industriji mesa, mleka, voća i povrća, kao i poznavanja koncepcije i konstrukcije hladnjača i sušara
 • primene standardnih metoda za kontrolu i unapređenje kvaliteta proizvoda u prehrambenoj industriji