Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

LABORATORIJA ZA ELEKTROTEHNIKU I ELEKTRONIKU

Odsek Užice, Akademije Zapadna Srbija, Visoka poslovno-tehnička škola raspolaže sa laboratorijom za elektrotehniku i elektroniku u kojoj se realizuju vežbe iz sledećih predmeta:.

 • elektrotehnika sa elektronikom
 • opasnosti i zaštita od električne struje
 • elektromagnetna zračenja
 • merenje i akvizicija podataka
 • instalacije u zgradama (električne instalacije)
 • O laboratoriji

Ova laboratorija treba da omogući studentima proveru teoretskih znanja i da ih upozna sa mogućnošću njihove praktične primene. U laboratoriji se koriste savremeni električni i elektronski instrumenti, kao i makete za izvođenje odgovarajućih laboratorijskih vežbi.
Neki od instrumenata su:

 • stabilisani izvor jednosmernog napona
 • analogni i digitalni multimetri
 • osciloskopi
 • funkcijski generatori
 • analizator spektra
 • instrument za ispitivanje električnih instalacija