Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni master ekonomista

Svrha studijskog programa master strukovnih studija MSS Poslovna ekonomija i menadžment, je obrazovanje studenata iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta na nivou strukovni master, koje obezbeđuje produbljivanje znanja u sledećim oblastima: korporativnog upravljanja, poslovne strategije, marketing menadžmenta, poslovanja preduzeća, finansijske kontrole i revizije poreskog planiranja, savremenih koncepata upravljanja performansama profitnih i neprofitnih organizacija, analize primene i vrednovanja alternativnih tehnika prestrukturiranja preduzeća, strategijskog planiranja turističke destinacije i upravljanja instrumentima marketing miksa turističke destinacije, upravljanja hotelskim preduzećima, poslovne strategije hotelskih preduzeća, primene informacionih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i procesima menadžmenta i razvoju.

Znanja stečena na studijskom programu MSS Poslovna ekonomija i menadžment, u okviru tri modula: MODUL 1 – Računovodstvo, revizija i finansije, MODUL 2 – Menadžment u turuzmu, MODUL 3 – Strategijski menadžment, studentima pružaju mogućnost da uspešno ovladaju savremenim konceptima poslovanja, metodama, standardima, informacionim tehnologijama, tehnikama i veštinama za kompetentno rešavanje ključnih problema sa kojima se suočavaju poslovni sistemi u savremenim uslovima.

Studenti dopunjavaju znanja stečena na osnovnim strukovnim studijama u cilju primene stečenih znanja i veština za rešavanje konkretnih problema u poslovnom okruženju na nivou ekonomskih subjekata kao i pripreme za dalji naučno- istraživački rad.

Modul: Računovodstvo, revizija i finansije
 • Studenti stiču znanja i veštine koje im omogućavaju rešavanje konkretnih problema u finansijsko-računovodstvenim sektorima svih oblika preduzećima (multinacionalnim, malim, srednjim), konsultantskim i računovodstvenim agencijama, revizorskim agencijama, finansijskim organizacijama, javnim institucijama.
 • Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte merenja performansi preduzeća, da primenjuju i vrednuju tehnike poreske i računovodstvene analize i planiranja poslovanja preduzeća, principa računovodstvenog planiranja, računovodstvenog obračuna troškova, primenu međunarodnih računovodstvenih standarda pri finansijskom izveštavanju i finansijsko izveštavanje po segmentima preduzeća, metode revizije, reviziju javnog sektora, primene upravljačko-računovodstvenih tehnika i instrumenata u svrhe upravljanja performansama preduzeća, oblikovanjem finansijske strukture i strukture kapitala preduzeća.
Modul: Menadžment u turizmu
 • Studenti stiču znanja i veštine u sferi kreiranja turističkog proizvoda, njegove promocije i prodaje i primene savremene informacione i komunikacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
 • Studenti se osposobljavaju da primenjuju savremene koncepte u rešavanju konkretnih problema u upravljanju hotelskim preduzećima, turističkim destinacijama i srodnim i pratećim delatnostima, planiranju komplementarnih delatnosti u turizmu, praćenje i razvoj savremenih oblika turizma, menadžmentu i marketingu u domenu organizacije sportskih, kulturnih i pratećih manifestacija, sastisfakciji potrošača u turizmu, za uvođenje i primenu informacionih sistema u procese istraživanja, planiranja i organizacije turizma i pratećih delatnosti, primena poslovne inteligencije za donošenje odluka
Modul: Strategijski menadžment
 • Studenti stiču znanja i veštine koje im omogućavaju da individaulno i kao članovi tima rešavaju konkretne marketinške probleme u preduzećima, marketinškim i konsultantskim agencijama
 • Studenti se osposobljavaju da kreiraju marketinške programe na nacionalnom nivou, ali i da ih, prilikom izlaska na međunarodna tržišta, prilagođavaju specifičnostima različitih kulturnih okruženja
 • Stečena znanja pomažu studentima i da uspešno upravljaju kanalima distribucije
 • Studenti stiču veštine u domenu statističke analize podataka i precizne interpretacije dobijenih rezultata
Osnovni očekivani ishod studijskog programa je da svršeni studenti steknu niz kreativnih sposobnosti, koje predstavljaju skup veština, koje prosečan student treba da zna i da ume da ih demonstrira.
Modul: Računovodstvo, revizija i finansije
 • Ovaj modul osposobljava studente za različita zanimanja iz računovodstva, revizije i finansija. Najvažnija od tih zanimanja su: finansijski menadžer, rukovodilac računovodstva, revizor, glavni kontrolor, finansijski analitičar, investicioni savetnik, portfolio menadžer i sl.
Modul: Menadžment u turizmu
 • Student koji završi ovaj modul osposobljen je da obavlja sledeća zanimanja: menadžer različitih nivoa i funkcija u turizmu i komplementarnim delatnostima, kao i u hotelijerstvu, menadžer organizatora putovanja, savetnik u asocijacijama turističke i ostale privrede, rukovodilac sektora u nacionalnim, regionalnim i lokalnim turističkim organizacijama.
Modul: Strategijski menadžment
 • Modul Strategijski menadžment je koncipiran tako, da strukovnim masterima obezbeđuje sticanje kompetencija u oblasti, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja delovima (funkcijama) preduzeća i preduzećima u celini, kao i oblasti integrisanja strategijskih i organizacionih analiza i praksi.