Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

NASTAVNO OSOBLJE

Nastavnici i saradnici zaposleni u Odseku Užice


PREZIME I IME

NASTAVNO ZVANJE

KATEDRA

KONTAKT

1.

Aksentijević Snežana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

2.

Blagojević Petar

Saradnik u nastavi

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

3.

Bojović Ivana

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

e-mail

4.

Bošnjaković Radmila

Asistent

Informacione tehnologije

e-mail

5.

Vasiljević Jana

Predavač

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

6.

Vasiljević Momčilo

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

7.

Vasović Vesna

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

8.

Vračarić Aleksandra

Nastavnik veština

Medicinske nauke

e-mail

9.

Gavrilović Branko

Predavač

Informacione tehnologije

e-mail

10.

Diković Ljubica

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

e-mail

11.

Dimitrijević Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

12.

Đuričić Biljana

Predavač

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

13.

Đuričić Đorđe

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

14.

Đuričić Ivanka

Predavač

Medicinske nauke

e-mail

15.

Janković Nikola

Nastavnik stranog jezika

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

16.

Karganović Željko

Predavač

Medicinske nauke

e-mail

17.

Knežević Dragana

Asistent

Informacione tehnologije

e-mail

18.

Komlenović Tamara

Saradnik u nastavi

Informacione tehnologije

e-mail

19.

Lazić Gordana

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

20.

Marinković Ivana

Nastavnik stranog jezika

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

21.

Marjanović Vesna

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

22.

Milanović Marijana

Asistent

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

23.

Milivojević Dejan

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

24.

Milivojević Milovan

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

e-mail

25.

Milovanović Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

26.

Milovanović Maja

Saradnik u nastavi

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

27.

Milutinović Nenad

Nastavnik veština

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

28.

Mitričević Slavka

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

e-mail

29.

Mićić Dragiša

Predavač

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

30.

Murić Milorad

Predavač

Informacione tehnologije

e-mail

31.

Petrović Ana

Viši predavač

Informacione tehnologije

e-mail

32.

Petrović Dejan

Asistent

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

33.

Pujović Aleksandar

Asistent

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

34.

Radeljić Branko

Asistent

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

35.

Sagić Zorica

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

36.

Stankov Slobodanka

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

37.

Stanojević Milinković Slađana

Nastavnik stranog jezika

Medicinske nauke

e-mail

38.

Stojanović Jovanović Sandra

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

39.

Stojanović Radomir

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

40.

Stojić Mladen

Saradnik u nastavi

Informacione tehnologije

e-mail

41.

Tanasković Zorica

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

42.

Trumbulović Ljiljana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

43.

Ćirović Ivana

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

44.

Ćirović Nataša

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

45.

Čeković Ivana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

Nastavnici i saradnici u dopunskom radu u Odseku Užice


PREZIME I IME

NASTAVNO ZVANJE

STUDIJSKI PROGRAM NA KOME IZVODI NASTAVU

KONTAKT

1.

Aćimović Milena

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

2.

Drndarević Branko

Predavač van radnog odnosa

Mašinstvo

e-mail

3.

Đedović Danijela

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

4.

Zarić Mladen

Predavač van radnog odnosa

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

5.

Zejak Radomir

Gostujući profesor

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

6.

Zorić Andrija

Docent

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

7.

Jovanović Marijana

Saradnik praktičar

Menadžment i preduzeništvo

e-mail

8.

Jovićević Dušica

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

9.

Kanović Željko

Vanredni profesor

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

10.

Kupusinac Aleksandar

Redovni profesor

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

11.

Lazić Dušan

Predavač van radnog odnosa

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

12.

Lazić Zorica

Docent

Mašinstvo

e-mail

13.

Ljujić Milena

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

14.

Marinković Goran

Docent

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

15.

Marčićević Željko

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

16.

Milić Rada

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

17.

Petrović Slobodan

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

18.

Nikolić Aleksandar

Saradnik praktičar

Mašinstvo

e-mail

19.

Nikolić Mladen

Predavač van radnog odnosa

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

20.

Popović Slađana

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

21.

Pavić Slađana

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

22.

Ristović Jelena

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

23.

Raković Radivojević Jelena

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

24.

Savić Božović Dara

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

25.

Stojanović Aleksandar

Vanredni profesor

Računovodstvo i revizija, Poslovna ekonomija i menadžment

e-mail

26.

Šotić Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

27.

Šćepanović Biljana

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

28.

Todosijević Lazović Snežana

Vanredni profesor

Računovodstvo i revizija, Poslovna ekonomija i menadžment

e-mail

29.

Župljanić Milica

Profesor strukovnih studija

Turizam, Menadžmet i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija

e-mail

30.

Ćopić Mirjana

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail