Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

NASTAVNO OSOBLJE


PREZIME I IME

NASTAVNO ZVANJE

KATEDRA

1.

Aksentijević Snežana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

2.

Andrić Jelena

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

3.

Bojović Ivana

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

4.

Vasiljević Jana

Predavač

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

5.

Vasiljević Momčilo

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

6.

Vasović Vesna

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

7.

Diković Ljubica

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

8.

Dimitrijević Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

9.

Đuričić Biljana

Predavač

Ekonomske nauke i menadžment

10.

Đuričić Đorđe

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

11.

Đuričić Ivanka

Predavač

Medicinske nauke

12.

Ivković Nebojša

Predavač

Informacione tehnologije

13.

Janković Nikola

Nastavnik stranog jezika

Ekonomske nauke i menadžment

14.

Jordović Pavlović Miroslava

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

15.

Karganović Željko

Predavač

Medicinske nauke

16.

Knežević Dragana

Asistent

Informacione tehnologije

17.

Lazić Gordana

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

18.

Marinković Ivana

Nastavnik stranog jezika

Ekonomske nauke i menadžment

19.

Marjanović Vesna

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

20.

Markićević Jelena

Predavač

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

21.

Milanović Marijana

Asistent

Ekonomske nauke i menadžment

22.

Milivojević Dejan

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

23.

Milivojević Milovan

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

24.

Milovanović Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

25.

Milutinović Nenad

Nastavnik veština

Ekonomske nauke i menadžment

26.

Mitričević Slavka

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

27.

Mićić Dragiša

Predavač

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

28.

Murić Milorad

Predavač

Informacione tehnologije

29.

Pujović Aleksandar

Saradnik u nastavi

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

30.

Sagić Zorica

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

31.

Stankov Slobodanka

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

32.

Stanojević Milinković Slađana

Nastavnik stranog jezika

Medicinske nauke

33.

Stojanović Jovanović Sandra

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

34.

Stojanović Radomir

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

35.

Tanasković Zorica

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

36.

Trumbulović Ljiljana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

37.

Ćirović Ivana

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

38.

Ćirović Nataša

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

39.

Čeković Ivana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo