Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

NASTAVNO OSOBLJE

Nastavnici i saradnici zaposleni u Odseku Užice


PREZIME I IME

NASTAVNO ZVANJE

KATEDRA

KONTAKT

1.

dr Aksentijević Snežana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

2.

dr Bojović Ivana

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

e-mail

3.

dr Vasiljević Momčilo

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

4.

dr Vasović Vesna

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

5.

dr Diković Ljubica

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

e-mail

6.

dr Dimitrijević Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

7.

dr Đuričić Đorđe

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

8.

dr Lazić Gordana

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

9.

dr Marjanović Vesna

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

10.

dr Milivojević Dejan

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

11.

dr Milivojević Milovan

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije

e-mail

12.

dr Milovanović Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

13.

dr med.sci. Mitričević Slavka

Profesor strukovnih studija

Medicinske nauke

e-mail

14.

dr Sagić Zorica

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

15.

dr Stankov Slobodanka

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

16.

dr Stojanović Jovanović Sandra

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

17.

dr Stojanović Radomir

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

18.

dr Tanasković Zorica

Profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

19.

dr Trumbulović Ljiljana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

20.

dr Ćirović Ivana

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

21.

dr Ćirović Nataša

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

22.

dr Čeković Ivana

Profesor strukovnih studija

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

23.

dr Petrović Ana

Viši predavač

Informacione tehnologije

e-mail

24.

Vasiljević Jana, spec.

Predavač

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

25.

Gavrilović Branko, spec.

Predavač

Informacione tehnologije

e-mail

26.

mr Đuričić Biljana

Predavač

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

27.

mr. sci.med. Đuričić Ivanka

Predavač

Medicinske nauke

e-mail

28.

dr med.spec. Karganović Željko

Predavač

Medicinske nauke

e-mail

29.

mr Mićić Dragiša

Predavač

Mašintvo i tehnološko inženjerstvo

e-mail

30.

Murić Milorad, spec.

Predavač

Informacione tehnologije

e-mail

31.

Janković Nikola, MA

Nastavnik stranog jezika

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

32.

Marinković Ivana, MA

Nastavnik stranog jezika

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

33.

Stanojević Milinković Slađana

Nastavnik stranog jezika

Medicinske nauke

e-mail

34.

mr sci.med. Vračarić Aleksandra

Nastavnik veština

Medicinske nauke

e-mail

35.

Milutinović Nenad, MA

Nastavnik veština

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

36.

Bošnjaković Radmila, MA

Asistent

Informacione tehnologije

e-mail

37.

Knežević Dragana, MA

Asistent

Informacione tehnologije

e-mail

38.

Milanović Marijana, MA

Asistent

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

39.

Petrović Dejan, MA

Asistent

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

40.

Pujović Aleksandar, MA

Asistent

Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

e-mail

41.

Radeljić Branko, MA

Asistent

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

42.

Blagojević Petar

Saradnik u nastavi

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

43.

Komlenović Tamara

Saradnik u nastavi

Informacione tehnologije

e-mail

44.

Milovanović Maja

Saradnik u nastavi

Ekonomske nauke i menadžment

e-mail

45.

Stojić Mladen

Saradnik u nastavi

Informacione tehnologije

e-mail

Nastavnici i saradnici u dopunskom radu u Odseku Užice


PREZIME I IME

NASTAVNO ZVANJE

STUDIJSKI PROGRAM NA KOME IZVODI NASTAVU

KONTAKT

1.

dr Kupusinac Aleksandar

Redovni profesor

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

2.

dr Zejak Radomir, redovni profesor

Gostujući profesor

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

3.

dr Kanović Željko

Vanredni profesor

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

4.

dr Marinković Goran

Vanredni profesor

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

5.

dr Stojanović Aleksandar

Vanredni profesor

Računovodstvo i revizija, Poslovna ekonomija i menadžment

e-mail

6.

dr Todosijević Lazović Snežana

Vanredni profesor

Računovodstvo i revizija, Poslovna ekonomija i menadžment

e-mail

7.

dr Zorić Andrija

Docent

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

8.

Lazić Zorica

Docent

Mašinstvo

e-mail

9.

dr Župljanić Milica

Profesor strukovnih studija

Turizam, Menadžmet i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija

e-mail

10.

dr Marčićević Željko

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

11.

dr Šotić Aleksandar

Profesor strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

12.

Aćimović Milena, dr med.sci.

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

13.

Drndarević Branko, spec.

Predavač van radnog odnosa

Mašinstvo

e-mail

14.

Zarić Mladen

Predavač van radnog odnosa

Informacione tehnologije i sistemi

e-mail

15.

Lazić Dušan

Predavač van radnog odnosa

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

16.

mr Petrović Slobodan

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega, Mašinstvo

e-mail

17.

Nikolić Mladen

Predavač van radnog odnosa

Građevinsko inženjerstvo

e-mail

18.

Pavić Slađana, dr med.sci.

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

19.

Raković Radivojević Jelena, dr med.spec.

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

20.

Savić Božović Dara, mr. sci.med.

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

21.

Šćepanović Biljana

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

e-mail

22.

Đedović Danijela, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

23.

Jovanović Marijana

Saradnik praktičar

Menadžment i preduzeništvo

e-mail

24.

Jovićević Dušica, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

25.

Ljujić Milena, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

26.

Milić Rada, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

27.

Nikolić Aleksandar

Saradnik praktičar

Mašinstvo

e-mail

28.

Popović Slađana, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

29.

Ristović Jelena, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail

30.

Ćopić Mirjana, SMS

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

e-mail