Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

EKONOMSKE NAUKE I MENADŽMENT

ŠEF KATEDRE
Zorica-Tanaskovic

dr Zorica Tanasković
profesor strukovnih studija

Menadžment i biznis

Nastavni materijali – link

Kabinet 203b, e-mail – link

Biografija – link

SEKRETAR KATEDRE

Ivana Marinković, MA
nastavnik stranog jezika

Filološke nauke (engleski jezik)

Nastavni materijali – link

Kabinet 316, e-mail – link

Biografija – link

sagic

dr Zorica Sagić
profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke
Menadžment i biznis

Nastavni materijali – link

Kabinet 309a, e-mail – link

Biografija – link

dr Slobodanka Stankov
profesor strukovnih studija

Turizam                                        Geonauke

Nastavni materijali – link

Kabinet 306, e-mail – link

Biografija – link

dr Sandra Stojadinović Jovanović
profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke
Menadžment i biznis

Nastavni materijali – link

Kabinet 309, e-mail – link

Biografija – link

dr Momčilo Vasiljević
profesor strukovnih studija

Ekonomske nauke

Nastavni materijali – link

Kabinet 204, e-mail – link

Biografija – link

dr Radomir Stojanović
profesor strukovnih studija

Turizam                                        Ekonomske nauke

Nastavni materijali – link

Kabinet 306, e-mail – link

Biografija – link

mr Biljana Đuričić
predavač

Ekonomske nauke

Nastavni materijali – link

Kabinet 204, e-mail – link

Biografija – link

Nikola Janković, MA
nastavnik stranog jezika

Filološke nauke (ruski jezik)

Nastavni materijali – link

Kabinet 203b, e-mail – link

Biografija – link

Nenad Milutinović, MA
nastavnik veština

Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo

Nastavni materijali – link

Kabinet 306, e-mail – link

Biografija – link

Marijana Milanović, MA
asistent

Ekonomske nauke

Nastavni materijali – link

Kabinet 204, e-mail – link

Biografija – link

Branko Radeljić, MA
asistent

Geo-nauke
Turizam

Nastavni materijali – link

Kabinet 306, e-mail – link

Biografija – link

Maja Milovanović
saradnik u nastavi

Ekonomske nauke

Nastavni materijali – link

Kabinet 204, e-mail – link

Biografija – link

Petar Blagojević
saradnik u nastavi

Menadžment i biznis

Nastavni materijali – link

Kabinet 309a, e-mail – link

Biografija – link