Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Biografija, Radomir Stojanović

stojanovic3

KATEDRA ZA EKONOMSKE NAUKE I MENADŽMENT

dr Radomir Stojanović

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

DOKTOR NAUKA IZ OBLASTI TURIZMA

   Kabinet: 306,   Odsek Užice,  Akademije Zapadna Srbija
   tel:  031/512 013, 513-385
   e-mail: link

dr Radomir Stojanović, rođena 03.08.1964. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine. Magistrirao 2002. godine takođe na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 2016. godine na Departmanu za turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i stakao zvanje doktora nauka iz oblasti turizma.

U visokom obrazovanju je stalno zaposlen 12 godina (od 2010. godine) a do tada je bogato praktično iskustvo sticao tokom 26 godina  radnog staža  u državnom i privatnom sektoru i to u privredi (turizam, hotelijerstvo) i   državnoj administraciji (turizam, preduzetništvo, lokalni razvoj). Poseduje dugogodišnje pedagoško iskustvo u nastavi na predmetima iz oblasti turizma, marketinga, ekonomije i poslovnog komuniciranja.

Izabran je u zvanje profesora strukovnih studija za dve naučne oblasti: turizam i ekonomske nauke.

Autor je i koautor pet visokoškolskih udžbenika, radova objavljenih na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama odnosno naučno-stručnim časopisima.

Izvod iz objavljenih radova:

 1. Radomir Stojanović: SAFETY ASPECT IN MODERN  TOURISM,  13th  International Scientific Conference ‘Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2023.
 2. Stojanović R, Stankov S.: UVOD U TURIZAM (udžbenik za istoimeni predmet), Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija-odsek Užice, Užice, 2022
 3. Stojanović R, Milutinović. I: PREDUZETNIŠTVO (udžbenik za istoimeni predmet), Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija-odsek Užice, 2021, ISBN 978-86-82078-02-9
 4. Stojanović, R., Velimirović, D: MARKETING U TRGOVINI (udžbenik za istoimeni predmet), Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak“ sa sedištem u Beogradu, 2015, ISBN 978-86-7860-137-8
 5. Stojanović R.: UVOD U TURIZAM (udžbenik za istoimeni predmet), Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija (u okviru TEMPUS projekta 544543-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR), Užice, 2016, ISBN 978-86-83573-86-8
 6. Stojanović R., Velimirović D.: MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (udžbenik za istoimeni predmet), Visoka poslovna škola strukovnih studija-Čačak, Beograd, 2012, ISBN 978-86-7860-113-2
 7. Stojanović, R, Krasojević B: SEGMENTI TRAŽNJE U PROMOCIJI TURIZMA BEOGRADSKIH PRIGRADSKIH OPŠTINA, Naučno stručni časopis Kultura“ broj 148 (izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka), Beograd, 2015, str. 272-291, ISSN 0023-5164, UDK 338.48-44 (497.11), 338.487:339.13
 8. Stojanović, R.: THE PROMOTION OF CULTURAL TOURISM OF THE LEVEL OF BELGRADE AS A TOURIST DESTINATION Zbornik radova međunarodnog naučnog simpozijuma “Turizam u XXI veku” (izdavač: Fakultet za turizam u Skoplju), Skoplje, 2008, str. 603-609 ISBN 978-9989-2923-0-9
 9.  
 10. Stojanović, R.: ZNAČAJ IMIDŽA ZA NOVE TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMERU BEOGRADSKIH PRIGRADSKIH OPŠTINA, Naučno stručni časopis Visoke turističke škole strukovnih studija „Turističko poslovanje“ broj 15, Beograd, 2015, str. 39-53, ISSN 0354-3099, UDK 338.48-44:911.375.64
 11. Stojanović, R.: SPECIFIČNOSTI UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE PROSTORA MALIH GRADSKIH HOTELA, Zbornik radova sa VII naučno stručnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem “Hotelska kuća 2008-Zlatibor” (izdavač: Poslovno udruženje HORES-Beograd), Beograd, 2008, str 237-252.
 12. Stojanović, R, Panić S: UMEĆE SLUŠANjA U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI Zbornik radova HI međunarodne naučne konferencije „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja-SED 2019“, (izdavač: Visoka škola strukovnih studija-Užice), Užice, 2019, str. 6-12, ISBN 978-86-83573-95-0
 13. Panić S, Stojanović, R, Stojanović I: THE IMPORTANCE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN MODERN BUSINESS ENVIRONMENT Zbornik radova HII međunarodnenaučne konferencije „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja-SED 2021“, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice, 2021, str. ISBN 978-86-82078-11-1

Ostali podaci:

 • Kreator i realizator predavanja/edukacija/radionica u većem broju projekata u R. Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori – teorijska i praktična nastava iz oblasti turizma i preduzetništva, organizacije i upravljanja porodičnim „biznisom“; mikro, malim i srednjim privrednim subjektima
 • Recenzent NAT-a (Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije) za recenziranje studijskih programa
 • Recenzent AVORS-a (Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske) za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske
 • Na listi konsultanata RARS-a, Razvojne agencije Republike Srpske iz Banja Luke
 • Član UO Udruženja turizmologa Srbije (UTS) i Društva ekonomista Beograda (DEB)
 • Predsednik ili zamenik predsednika Komisije za kategorizaciju privatnog smeštaja i seoskih turističkih domaćinstava za teritoriju grada Beograda
 • BSP Capacity Building Training Course “How to improve the Conduct of SME Consultancy Assigments“, including Consultancy Concepts and Roles and the Consultant as a Change Agent, EURELSMED, EuropeAid/126861/C/SER/BA, RARS – Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, Banja Luka, 2011
 • Učesnik većeg broja međunarodnih i domaćih naučno stručnih skupova (kongresa, simpozijuma, seminara, savetovanja, okruglih stolova, radionica….) iz oblasti turizma, preduzetništva, upravljanja destinacijama i MSP