Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

CENOVNIK

Doneo

Dokument

Naziv dokumenta

Datum

Link

Savet Akademije

Cenovnik

Odluka o visini školarine i drugih naknada za školsku 2024/25. godinu

28.02.2024.

preuzmi

Savet Akademije

Cenovnik

Odluka o visini školarine i drugih naknada za školsku 2023/24. godinu

28.02.2023.

preuzmi

Savet Akademije

Cenovnik

Odluka o visini školarine i drugih naknada za školsku 2022/23. godinu

16.05.2022.

preuzmi

Savet Akademije

Cenovnik

Odluka o visini školarine i drugih naknada za školsku 2021/22. godinu

19.05.2021.

preuzmi