Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MATERIJALNO-FINANSIJSKA SLUŽBA

Marina Vulović

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova Akademije

  • Diplomirani ekonomista
  • Kabinet: 108
  • tel:  031/51 20 13, 51 33 85 (lokal 117)

Milica Ćirković

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

  • Ekonomista
  • Kabinet: 105
  • tel:  031/51 20 13, 51 33 85 (lokal 135)

Zora Milivojević

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

  • Ekonomista
  • Kabinet: 105
  • tel:  031/51 20 13, 51 33 85 (lokal 135)