Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni ekonomista (za računovodstvo i reviziju)

Studijski program Računovodstvo i revizija je namenjen obrazovanju računovođa i revizora za srednje i više finansijske funkcije u preduzećima. Zbog značajnog udela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani kandidati mogu uspešno obavljati i sve poslove za koje je potrebno znanje i veštine poslovne ekonomije.

Studenti ovog studijskog programa stiču znanja iz područja vezanih za računovodstveno izveštavanje, funkcionisanje računovodstvenih sistema, računovodstvene metode i tehnike upravljanja troškovima, računovodstvene metode za realizaciju poslovnih kombinacija, metode konsolidacije, računovodstvene aspekte obračuna poreza, analizu finansijskih izveštaja, teznike izrade poslovnog plana, evaluaciju izvršenja poslovnih aktivnosti, revizijske metode i postupke, funkcionisanje sistema interne kontrole.

Pored navedenog, studentima se omogućava proširivanje znanja u pojedinim računovodstvenim sistemima specifičnog karaktera poput računovodstva trgovine, turizma, banaka, investicionih i penzijskih fonadova, osiguravajućih društava, te upoznavanje sa računovodstvenim sistemima zamalja EU.

Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija osposobljavaju se za obavljanje visokostručnih poslova u području računovodstva i revizije koji obuhvataju sve sektore privrede i državne uprave:

  • profitni sektor (proizvodni, trgovinski i uslužni poslovni subjekti);
  • finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicioni i penzijski fondovi);
  • organizacije koje se bave revizijom;
  • javni sektor (budžetski korisnici i neprofitne organizacije).

Strukovni ekonomista za računovodstvo i reviziju je kompetentan za obavljanje poslova organizovanja računovodstva, vođenje knjigovodstvene evidencije, donošenje odluka iz oblasti računovodstva i revizije, izradu internih izveštaja za potrebe planiranja, kontrole i revizije, pripremu i prezentovanje eksternih izveštaja i njihovu eksternu reviziju.