Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

LABORATORIJA ZA HEMIJU

Odsek Užice, Akademije Zapadna Srbija, raspolaže hemijskom laboratorijom u kojoj je studentima omogućen samostalan rad.

Obrazovanje studenata u oblasti hemije se realizuje kroz sticanje teorijskih osnova i izvođenje hemijskih proračuna i eksperimenata, pri čemu se posebna pažnja poklanja:

  • uočavanju zajedničkih osobina elemenata prema njihovom položaju u Periodnom sistemu elemenata
  • sagledavanju povezanosti osobina elemenata i njihovih jedinjenja sa elektronskom konfiguracijom i veličinom atoma elemenata i tipom veze između atoma elemenata
  • razumevanju mehanizama organskih reakcija i karakterističnih transformacija funkcionalnih grupa organskih jedinjenja
  • upoznavanju praktične primene i toksikoloških osobina pojedinih hemijskih elemanata i jedinjenja

Na početku rada u hemijskoj laboratoriji studenti ovladavaju osnovnim tehnikama rada u laboratoriji a vremenom stiču sposobnosti da samostalno planiraju i izvode eksperimente, tumače i obrađuju rezultate kao i da formulišu i donose korektne, realne i primenljive zaključke.