Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TURIZAM

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni ekonomista (za turizam)

Svrha studijskog programa

Studijski program Turizam obezbeđuje sticanje širokog spektra kompetencija, sa posebnim akcentom na sticanju praktično primenjivih znanja i veština, ali i iskustava, koje su društveno opravdane i korisne i koje podrazumevaju konkretnu primenu stečenih znanja u praksi.

Program je namenjen obrazovanju budućih turističkih kadrova, ali i zaposlenima u turizmu, za obavljanje srednjih i viših funkcija u turističkim privrednim subjektima.

Svojom strukturom program odgovara savremenim potrebama i zahtevima koji se postavljaju u oblasti turizma, imajući u vidu postajanje dinamičkog razvoja ove delatnosti.

Završetkom studijskog programa OSS Turizam studenti biće osposobljeni za obavljanje poslova:

 • posredovanja u turizmu
 • ugostiteljske delatnosti
 • upravljanja turističkim destinacijama
 • optimalne primene instrumenata promotivnog miksa (turističke promocije)
 • upravljanja finansijama poslovnih subjekata u turizmu

 

Ovako osposebljeni i formirani mladi kadrovi i budući stručnjaci imaće mogućnost zapošljavanja u javnim službama (opštinskim i gradskim upravama, turističkim organizacijama, inspekcijskim organima, privrednim komorama, statističkim službama i dr.), kao i u privatnom sektoru tj. turističkim agencijama, samostalnim smeštajnim objektima, ali i renomiranim hotelskim lancima kao i ostalim nosiocima turističke ponude Republike Srbije, Zlatiborskog okruga, severne Crne Gore, istočne Republike Srpske i turističke destinacije Zapadna Srbija.

Razvoj turizma zahteva kadar specifičnog profesionalnog usmerenja, koji se obrazuje kroz sisteme

Ciljevi studijskog programa OSS Turizam su jasno formulisani i uključuju postizanje kompetencija i stručnih znanja iz oblasti turizma i njihovu primenu u budućem radu, odnosno:

 • da studentu obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti turizma;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja u pristupu i rešavanju problema;
 • osposobljavanje studenata za samostalan i praktičan rad na poslovima koji zahtevaju znanje iz oblasti turizma;
 • osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad, kao i rad u multikulturalnoj sredini;
 • stvaranje bazičnog znanja neophodnog za dalje školovanje;
 • razvijanje svesti studenata o neophodnosti permanentnog i stručnog obrazovanja i usavršavanja;
 • da studentu omogući razumevanje savremenih kretanja u oblasti turizma i osposobi ga za korišćenje stručne literature u cilju kontinuiranog nadograđivanja stečenih znanja.