Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TU, Prva godina

Semestar prvi


Turizam

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Sociologija slobodnog vremena

2

1

5

preuzmi

2.

Poslovna matematika

2

3

7

preuzmi

3.

Ekonomika biznisa

3

2

7

preuzmi

4.

Uvod u turizam

2

2

6

preuzmi

5.

Turizam i geoprostor

1

2

5

preuzmi

Semestar drugi


Turizam

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Osnovi informatike

2

2

6

preuzmi

2.

Turizam i kultura

2

2

6

preuzmi

3.

Nacionalna turistička geografija

2

2

6

preuzmi

4.

Engleski jezik I

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet I

2

2

6

  • Nemački jezik I

preuzmi

  • Ruski jezik I

preuzmi