Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TU, Treća godina

Semestar peti


Turizam

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Menadžment događaja i animacija u turizmu

2

2

6

preuzmi

2.

Agencijsko poslovanje

2

2

6

preuzmi

3.

Hotelijersko poslovanje

2

2

6

preuzmi

4.

Engleski jezik 3

2

1

5

preuzmi

5.

Izborni predmet 5

2

2

6

  • Ekologija i turizam

preuzmi

  • Poslovna i ekološka etika

preuzmi

  • Međunarodna trgovina uslugama

preuzmi

Semestar šesti


Turizam

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Poslovne finansije

3

2

6

preuzmi

2.

Turističko vođenje

2

1

5

preuzmi

3.

Izborni predmet 6

3

3

6

  • Poslovno komuniciranje

preuzmi

  • Elektronsko poslovanje

preuzmi

4.

Izborni predmet 7

2

2

5

  • Menadžment inovacija

preuzmi

  • Menadžment kvaliteta u turizmu

preuzmi

5.

Stručna praksa II


3

3


6.

Završni rad - STIR

3

2

7.

Završni rad4