Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TU, Druga godina

Semestar treći


Turizam

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Menadžment u turizmu

2

2

6

preuzmi

2.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

2

2

6

preuzmi

3.

Engleski jezik II

2

2

6

preuzmi

4.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Nemački jezik II

preuzmi

  • Ruski jezik II

preuzmi

5.

Izborni predmet 3

2

2

6

  • Preduzetništvo

preuzmi

  • Organizacija rada

preuzmi

Semestar četvrti

Turizam

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Turističke regije sveta

2

3

7

preuzmi

2.

Finansijsko računovodstvo

2

2

5

preuzmi

3.

Marketing

2

2

5

preuzmi

4.

Uređenje prostora i objekata u turizmu

2

3

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 4

2

0

5

  • Razvoj arhitekture i naselja

preuzmi

  • Ponašanje potrošača u turizmu

preuzmi

6.

Stručna praksa I

3

2