Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, do 2023

Stečeni stručni naziv po diplomiranju: 

Strukovni master inženjer zaštite na radu

Bezbednost i zaštita zdravlja na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju produktivan rad i život. Interes društva, privrednih subjekata, pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka.

Program MSS Bezbednost i zdravlje na radu pruža dovoljno znanja u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, u domenu procene rizika na radnim mestima u radnoj okolini; merenja nivoa buke i vibracija; merenja nejonizujućeg zračenja; primene informatike u merenjima, obradi rezultata i primeni istraživačkih metoda; upravljanja projektima; sprovođenju metodologije pisanja, saopštavanja i prikazivanja rezultata i zaključaka.

Posebna pažnja je posvećena sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz obavljanje stručne prakse i izradu master rada uz mentorski nadzor.

Po završetku studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu, student je osposobljen:

  • da koristi specijalizovana stručna znanja koja se odnose na naučne teorije i principe, procese Bezbednosti i zdravlja na radu, prikuplja, analizira, tumači i koristi relevante informacije u oblasti struke za rešavanje složenih problema u uslovima neizvesnosti;
  • uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti učenja i/ili rada;
  • za praktičan rad na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, za rešavanje realnih problema u preduzećima iz navedenih oblasti, da definišu i sprovedu preventivne bezbedonosne mere;
  • za komunikaciju i timski rad, kao i za profesionalni i etički odnos prema saradnicima u poslu;
  • da samostalno i timski sprovode istraživanja, obrade rezultate istraživanja, definišu i sprovedu preventivne bezbedonosne mere u cilju zaštite radne i životne sredine;