Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

M, Treća godina

Semestar peti


Menadžment

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Digitalni marketing

2

2

5


2.

Menadžment inovacija

2

2

6


3.

Izborni predmet 3

2

2

6  • Bezbednost na radu


  • Menadžment i medijsko izražavanje


4.

Izborni predmet 4

2

2

6

  • Agencijsko poslovanje
  • WEB dizajn

5.

Poslovna i ekološka etika

2

2

5

Semestar šesti


Menadžment i preduzetništvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Poslovno komuniciranje

3

3

6

preuzmi

2.

Poslovne finasije

3

3

6

preuzmi

3.

Izborni predmet 5

2

2

6

  • Organizaciono ponašanje
  • Upravljanje otpadom

4.

Izborni predmet 6

2

2

6

  • Međunarodno poslovanje
  • Međunarodni menadžment

5.

Stručna praksa

6

3

6.

Stručno-istraživački rad STIR

1

2

7.

Završni rad

3

3