Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

M, Prva godina

Semestar prvi

Menadžment

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Sociologija

3

1

6

preuzmi

2.

Poslovna matematika

2

3

6

preuzmi

3.

Ekonomika biznisa

3

2

7

preuzmi

4.

Organizacija preduzeća

2

2

6


5.

Menadžment

2

2

5


Semestar drugi


Menadžment

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Osnovi informatike

2

2

6

preuzmi

2.

Industrijski menadžment

2

2

6


3.

Marketing

2

2

6

preuzmi

4.

Trgovinski menadžment

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet I

2

2

6

  • Engleski jezik I

preuzmi

  • Ruski jezik I

preuzmi