Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

M, Druga godina

Semestar treći


Menadžmen

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Aplikativni softver

2

2

6

preuzmi

2.

Preduzetništvo

2

2

6

preuzmi

3.

Menadžment ljudskih resursa

2

2

5


4.

Menadžment u turizmu

2

2

6


5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik 2

preuzmi

  • Ruski jezik 2

preuzmi

Semestar četvrti

Menadžment

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Računovodstvo

2

2

6

preuzmi

2.

Menadžment malih i srednjih preduzeća

2

2

6

preuzmi

3.

Finansijski menadžment

2

2

6

preuzmi

4.

Strategijski menadžment

2

2

7

preuzmi

5.

Elektronsko poslovanje

3

3

6

preuzmi