Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TH, Druga godina

Semestar treći


Tehnološko inženjerstvo

Ekološko inženjerstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Fizička hemija

2

2

6

preuzmi

2.

Termodinamika

2

2

6

preuzmi

3.

Materijali

2

2

6

preuzmi

4.

Bezbednost na radu

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik 2

preuzmi

  • Ruski jezik 2

preuzmi

Semestar četvrti


Tehnološko inženjerstvo

Ekološko inženjerstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Procesni uređaji

2

2

6

preuzmi

2.

Tehnološke operacije

2

2

6

preuzmi

3.

Izvori zagađenja radne i životne sredine

2

2

6

preuzmi

4.

Zaštita životne sredine

2

2

6

preuzmi

5.

Upravljanje otpadom

2

2

6

preuzmi

Semestar treći


Tehnološko inženjerstvo

Prehrambeno inženjerstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Fizička hemija

2

2

6

preuzmi

2.

Termodinamika

2

2

6

preuzmi

3.

Mikrobiologija

2

2

6

preuzmi

4.

Bezbednost na radu

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik 2

preuzmi

  • Ruski jezik 2

preuzmi

Semestar četvrti


Tehnološko inženjerstvo

Prehrambeno inženjerstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Procesni uređaji

2

2

6

preuzmi

2.

Tehnološke operacije

2

2

6

preuzmi

3.

Izvori zagađenja radne i životne sredine

2

2

6

preuzmi

4.

Zaštita životne sredine

2

2

6

preuzmi

5.

Upravljanje otpadom

2

2

6

preuzmi