Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ZN, Treća godina

Semestar peti


Zdravstvena nega

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Pedijatrija sa zdravstvenom negom

3

3

7

preuzmi

2.

Interna medicina sa zdravstvenom negom 2

3

2

6

preuzmi

3.

Higijena i medicina rada

2

2

5

preuzmi

4.

Izborni predmet 3

2

3

7

  • Palijativna medicina sa zdravstvenom negom - KL

preuzmi

  • Ishrana i dijetetika

preuzmi

5.

Bezbednost na radu

2

2

5

preuzmi

Semestar šesti


Zdravstvena nega

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Medicinska oprema, instalacije i prostori

3

3

7

preuzmi

2.

Izborni predmet 4

3

3

6


  • Urgentna medicina sa zdravstvenom negom

preuzmi

  • Gerijatrija sa zdravstvenom negom starih lica

preuzmi

3.

Izborni predmet 5

2

2

5


  • Medicinski otpad

preuzmi

  • Statistika

preuzmi

4.

Klinička letnja stručna praksa 3


70

4


5.

Završni rad8