Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

RR, Treća godina

Semestar peti


Računovodstvo i revizija

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Upravljačko računovodstvo

3

3

7

preuzmi

2.

Međunarodni računovodstveni standardi

3

2

6

preuzmi

3.

Kontrola i revizija

2

3

6

preuzmi

4.

Izborni predmet 3

2

2

6

  • Poslovna i ekološka etika

preuzmi

  • Preduzetništvo

preuzmi

5.

Izborni predmet 4

2

2

5

  • Bezbednost na radu

preuzmi

  • Menadžment ljudskih resursa

preuzmi

Semestar šesti


Računovodstvo i revizija

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Finansijsko izveštavanje

3

3

6

preuzmi

2.

Izborni predmet 5

2/3

2

6


  • Mađunarodno poslovanje preduzeća

preuzmi


  • Istraživanje tržišta
preuzmi

3.

Izborni predmet 6

3

3

6

  • Elektronsko poslovanje

preuzmi

  • Poslovno komuniciranje

preuzmi

4.

Stručna praksa


6

4


5.

Završni rad8