Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

NASTAVNE AKTIVNOSTI MASTER STUDIJE

Logo ASSZS
23. Nov 22.

Dr Radomir Stojanović

Sve relevantne informacije u vezi predmeta kod dr Radomira Stojanovića (spisak tema za seminarske radove, rokovi za dostavu seminarskih radova; materijali za vežbe, materijali za predavanja, informacije o terminima za kolokvijume i tzv. "popravne kolokvijume", promene termina…) mogu da se nađu na moodle platformi Odseka Užice..

Moodle stranica nastavnika
Logo ASSZS
21. Nov 22.

Stambene zgrade

U četvrtak 24.11.2022. godine potrebno je da studenti MSS Građevinsko inženjerstvo dođu na predavanje iz nastavnog predmeta Stambene zgrade prema rasporedu radi nastave i dogovora o načinu izrade semestralnog zadatka i formiranja radnih timova.

Logo ASSZS
27. Okt 22.

Prijem nove generacije studenta

Prijem nove generacije studenata prve godine master strukovnih studija upisanih u školskoj 2022/23. godini realizovaće se 01. novembra 2022. godine po sledećem rasporedu:

Raspored