Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MiP, Druga godina

Semestar treći


Menadžment i preduzetništvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Aplikativni softver

2

2

6

preuzmi

2.

Preduzetništvo

2

2

6

preuzmi

3.

Menadžment malih i srednjih preduzeća

2

2

6


4.

Istraživanje tržišta

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik 2

preuzmi

  • Ruski jezik 2

preuzmi

Semestar četvrti

Menadžment i preduzetništvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Računovodstvo

2

3

6

preuzmi

2.

Menadžment inovacija

2

2

5

preuzmi

3.

Menadžment investicija

2

2

6

preuzmi

4.

Strategijski menadžment

2

2

6

preuzmi

5.

Elektronsko poslovanje

3

3

5

preuzmi

6.

Stručna praksa I

2