Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ITiS, Druga godina

Semestar treći


Informacione tehnologije i sistemi 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Aplikativni softver

2

2

6

preuzmi

2.

WEB dizajn (HTML + java script)

2

2

6

preuzmi

3.

Uvod u objektno programiranje (C# + Java)

2

2

6

preuzmi

4.

Digitalna i HD televizija

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik 2

preuzmi

  • Ruski jezik 2

preuzmi

Semestar četvrti

Informacione tehnologije i sistemi 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Matematičko modeliranje

2

2

6

preuzmi

2.

C/C++

2

2

6

preuzmi

3.

Projektovanje informacionih sistema

2

2

6

preuzmi

4.

Računarske mreže

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 3

2

2

6

  • PHP programski jezik

preuzmi

  • Softverska obrada multimedijalnih podataka

preuzmi

  • Finansijsko računovodstvo

preuzmi