Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

GR, Treća godina

Semestar peti


Građevinsko inženjerstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Završni radovi

2

2

6

preuzmi

2.

Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

3

2

7

preuzmi

3.

Metalne konstrukcije

2

3

7

preuzmi

4.

Izborni predmet 4

2

2

5

  • Zidane i drvene konstrukcije

preuzmi

  • Osnove projektovanja

preuzmi

5.

Izborni predmet 5

2

2

5

  • Konstruktivni sistemi

preuzmi

  • Materijali u savremenom građevinarstvu

preuzmi

Semestar šesti


Građevinsko inženjerstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Tehnologija građenja

3

2

4


2.

Primena računara u građevinarstvu

1

4

4

preuzmi

3.

Upravljanje građevinskim projektima

2

2

4

preuzmi

4.

Izborni predmet 6

2

2

4

  • Mostovi
  • Zaštita životne sredine

preuzmi

5.

Stručna praksa II4


6.

Završni rad10