Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ZDRAVSTVENA NEGA, 2024

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovna medicinska sestra

Zašto studirati na studijskom programu Zdravstvena nega?

U skladu sa reformom sistema zdravstvene zaštite (napori da se smanje troškovi, poveća efikasnost i kvalitet zdravstvenih usluga) povećavaju se i zahtevi koji se odnose na stručnost sestrinske prakse i njihovu fleksibilnost na tržištu rada. Naša škola pruža budućim strukovnim medicinskim sestrama-tehničarima maksimum savremenog teorijskog znanja iz medicine i dodirnih područja, neophodnih za efikasan rad.

Istovremeno, studentima se pruža mogućnost optimalnog savladavanja i realnog uvežbavanja veština, odnosno procedura, metoda i tehnika, neophodnih za proces nege bolesnika u različitim oblastima medicine. Nastavni oblici (predavanja, vežbe, seminari, kolokvijumi, stručna praksa) i proporcija opšte obrazovnih, opšte stručnih i uže stručnih disciplina tako su podešeni da omogućavaju formiranje kvalitetnih visoko obrazovnih stručnjaka, koji mogu neposredno po završetku studija da se angažuju za uspešno obavljanje svih vrsta poslova za koje su se školovali.

Kroz ceo proces edukacije promovišu se humanost, posvećenost i etičnost kao neophodni uslovi za kvalitetan rad zdravstvenih radnika i saradnika.

Studenti imaju mogućnost da kroz različite Erazmus projekte jedan deo studija provedu u drugima visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

Šta će student naučiti, koja znanja i veštine stiče:

 Sticanje znanja i veština u očuvanju zdravlja nacije kroz primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu;

  • Sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasit koje će pomoći da dođe do ostvarenja opšteg cilja a to su: promocija zdravlja ,sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka, tehnike negovanja, veštine komunikacije, podučavanja i učenja, organizovanja sestrinske službe, rukovođenja, saradnje i evaluacije;
  • Sticanje znanja i veština za samostalni rad i kao član tima za zdravstveno vaspitni rad sa svim starosnim kategorijama u cilju usvajanja pozitivnih i suzbijanju negativnih oblika ponašanja;
  • Sticanje znanja za nastavak studija na višim nivoima.

Gde može raditi po završetku studija / radna mesta…

Delokrug rada obuhvata rad u zdravstvenim, obrazovnim i ustanovama socijalne zaštite u javnom ili privatnom sektoru.

To podrazumeva mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima u Domovima zdravlja, Opštim i specijalnim bolnicama, Kliničko bolničkim centrima, Institutima, Zavodima za javno zdravlje, obrazovnim ustanovama, ustanovama dečje zaštite, ustanovama socijalne zaštite (domovi za stare, ustanove za osobe sa posebnim potrebama), kao i u ordinacijama i poliklinikama.