Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Upis – Potrebno za prijavu na konkurs Osnovne studije

Osnovne strukovne studije

Prijavni list (dobija se u Studentskoj službi Odseka Užice).

Neoverene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih.

Originalna dokumenta iz prethodnog stava na uvid (vraćaju se).

Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara na tekući račun: 840-2114666-27 (poziv na broj 05), svrha uplate: Polaganje prijemnog ispita.

Položen Diferncijalni ispit za studijski program Zdravstvena nega, za kandidate koji nisu predhodno stekli srednje obrazovanje iz oblasti Zdravstva i socijalne zaštite ili su završili Gimnaziju (kandidati predhodno moraju završiti četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje).