Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Upis – Potrebna dokumenta za upis na Master strukovne studije

Master strukovne studije

Za upis u I godinu Master strukovnih studija student mora priložiti sledeću dokumentaciju:

  • Overenu fotokopiju diplome (ukoliko to nije učinio prilikom konkurisanja za upis)
  • fotografije format 3,5 x 4,5 cm – 2 kom
  • Uplatnicu na iznos od 6.000,00 dinara na tekući račun: 840-2114666-27 (poziv na broj 05), svrha uplate: Naknada troškova upisa
  • uplatnicu u iznosu od 100,00 dinara za članarinu u Studenstkoj konferenciji Akademija strukovnih studija i Visokih škola (Odluka Studentske konferencije) na tekući račun akademije broj 840-2114666-27, poziv na broj 05, svrha uplate: Studentska članarina

Za samofinansirajuće studente – uplatnica za školarinu u iznosu i na način za koji se opredeli student prilikom upisa na tekući račun: 840-2114666-27 (poziv na broj 05), svrha uplate: Naknada za školarinu  (Iznosi i načini plaćanja školarine na koje se mogu kandidati opredeliti prilikom upisa, istaknuti su u Konkursu za upis u prvu godinu master strukovnih studija u šk. 2023/24. god. Sa svim kandidatima koji se upisuju na master strukovne studije zaključiće se ugovor o studiranju).

Napomena: indeks, upisni list šv-20 – 2 kom, ugovor o studiranju, uplatnicu za upisninu i školarinu dobijaju se prilikom upisa