Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Upis bez polaganja prijemnog ispita

Osnovne strukovne studije

Po završenom Konkursu za upis studenata, u slučaju da nisu popunjena sva mesta za prijem studenata strukovnih studija, na studije prvog stepena može se bez polaganja prijemnog ispita u statusu samofinansirajućeg studenta upisati:

  • lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena u okviru odgovarajućih stručnih oblasti bliže opisanih Odlukom Akademije/Odseka o užim naučnim oblastima. Licu koje je završilo osnovne akademske studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi ne mogu biti priznati položeni ispiti sa te ustanove.
  • lice kome je  prestao  status  studenta  zbog  ispisivanja  sa   studija  ili neupisivanja školske godine. Licu koje je prethodno studiralo na osnovnim akademskim studijama na drugoj visokoškolskoj ustanovi ne mogu biti priznati položeni ispiti sa te ustanove.
  • student studija prvog stepena druge samostalne visokoškolske ustanove u okviru odgovarajućih stručnih oblasti bliže opisanih Odlukom Akademije/Odseka o užim naučnim oblastima. Licu koje je student osnovnih akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi ne mogu biti priznati položeni ispiti sa te ustanove.
  • student sa drugog studijskog programa u Akademiji/Odseku, uz saglasnost Rukovodioca Odseka na predlog Studentske službe Odseka.

Master strukovne studije

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija koji su diplomu stekli na Odsecima Akademije ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit.

Pored ovih kandidata, kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili strukovne studije prvog stepena ili započeli strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti koje se izučavaju na Akademiji i na koju kandidat konkuriše.

Kandidati za upis koji ne poseduju prethodno stečene kompetencije za upis na studijski program, polažu kvalifikacioni prijemni ispit.