Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

UA, Treća godina

Semestar peti


Unutrašnja arhitektura

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Konstruktivni elementi u enterijeru

2

1

5

preuzmi

2.

Stilovi u enterijeru

2

3

6

preuzmi

3.

Projektovanje enterijera II

3

3

6

preuzmi

4.

Osnovi scenografije

2

3

5

preuzmi

5.

Izborni predmet 5

2

1

5

  • Savremeni meterijali u enterijeru

preuzmi

  • Eko dizajn

preuzmi

Semestar šesti


Unutrašnja arhitektura

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Projektovanje enterijera III

3

3

6

preuzmi

2.

Rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija prostota

2

2

6

preuzmi

3.

Akustika i osvetljenje enterijera

2

1

5

preuzmi

4.

Tehnike vizuelne prezentacije II

2

3

6

preuzmi

5.

Stručna praksa II2


6.

Završni rad8