Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

UA, Prva godina

Semestar prvi


Unutrašnja arhitektura

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Zgradarstvo

2

2

6

preuzmi

2.

Likovni elementi prostora

2

3

6

preuzmi

3.

Stereometrija

2

1

6

preuzmi

4.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

3

6

preuzmi

5.

Tehnike vizuelne prezentacije 1

2

3

6

preuzmi

Semestar drugi


Unutrašnja arhitektura

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Kompozicija i oblikovanje

1

3

6

preuzmi

2.

Istorija umetnosti

2

0

6

preuzmi

3.

Osnovi informatike

2

2

6

preuzmi

4.

Instalacije u zgradama

3

3

6

preuzmi

5.

Izborni predmet I

2

0

6

  • Engleski jezik I

preuzmi

  • Ruski jezik I

preuzmi