Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

UA, Druga godina

Semestar treći


Unutrašnja arhitektura

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Građevinski meterijali

2

2

6

preuzmi

2.

Završni radovi

2

2

6

preuzmi

3.

Konstruktivni sistemi

2

2

6

preuzmi

4.

Osnove projektovanja

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik II

preuzmi

  • Ruski jezik II

preuzmi

Semestar četvrti


Unutrašnja arhitektura

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Projektovanje enterijera I

2

3

6

preuzmi

2.

Arhitektura unutrašnjeg prostora

2

3

7

preuzmi

3.

Razvoj arhitekture i naselja

2

0

6

preuzmi

4.

Izborni predmet 3

2

2

5

  • Upravljanje građevinskim projektima

preuzmi

  • Energetska efikasnost

preuzmi

5.

Izborni predmet 4

2

2

6

  • Tehnologija izvođenja završnih radova

preuzmi

  • Zaštita životne sredine

preuzmi