Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Prijava za pripremnu nastavu

Početak, 9. maj 2024. godine.

Nastava će se održavati dva puta nedeljno radnim danom do 14. juna 2024. godine, u terminima koji će biti uskoro objavljeni.

Nadoknada za pripremnu nastavu iznosi 5.000,00 RSD, koju je potrebno uplatiti na žiro-račun Akademije 840-2114666-27 sa pozivom na broj 05-ime i prezime (npr. 05-Nikola Jovanović) do početka nastave.

Obezbeđeno je 260 mesta na budžetu Republike Srbije.

Osvežite svoje znanje i postanite uspešan student AKADEMIJE.

POPUNI PRIJAVU, PRIJAVI SE ZA PRIPREMNU NASTAVU

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Npr: 0607879800