Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

NASTAVNO OSOBLJE, DOPUNSKI RAD


PREZIME I IME

NASTAVNO ZVANJE

STUDIJSKI PROGRAM NA KOME IZVODI NASTAVU

1.

Aćimović Milena

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

2.

Blagojević Petar

Saradnik praktičar

Menadžment i preduzetništvo

4.

Ćopić Mirjana

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

5.

Drndarević Branko

Predavač van radnog odnosa

Mašinstvo

6.

Đedović Danijela

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

7.

Ivanović Danica

Saradnik praktičar

Tehnološko inženjerstvo

8.

Jovanović Marijana

Saradnik praktičar

Menadžment i preduzeništvo

9.

Jovićević Dušica

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

10.

Kanović Željko

Vanredni profesor

Informacione tehnologije i sistemi

11.

Lazić Zorica

Profesor strukovnih studija

Menadžment i preduzetništvo, Mašinstvo

12.

Ljujić Milena

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

13.

Marinković Goran

Docent

Građevinsko inženjerstvo

15.

Marčićević Željko

Profesor strukovnih studija

Informacione tehnologije i sistemi

16.

Milić Rada

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

17.

Mitrašinović Mirjana

Predavač van radnog odnosa

Tehnološko inženjerstvo

18.

Milovanović Momir

Predavač van radnog odnosa

Tehnološko inženjerstvo

19.

Petrović Slobodan

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

21.

Nikolić Aleksandar

Saradnik praktičar

Mašinstvo

22.

Popović Slađana

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

23.

Pavić Slađana

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

24.

Ristović Jelena

Saradnik praktičar

Zdravstvena nega

25.

Raković Radivojević Jelena

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

27.

Savić Božović Dara

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

30.

Stojanović Aleksandar

Vanredni profesor

Računovodstvo i revizija, Poslovna ekonomija i menadžment

31.

Šćepanović Biljana

Predavač van radnog odnosa

Zdravstvena nega

32.

Todosijević Lazović Snežana

Vanredni profesor

Računovodstvo i revizija, Poslovna ekonomija i menadžment

33.

Župljanić Milica

Profesor strukovnih studija

Turizam, Menadžmet i preduzetništvo, Računovodstvo i revizija