Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

NASTAVNE AKTIVNOSTI – OSNOVNE STUDIJE

01. Jul 24.

Septembarski ispitni rok

Prijava ispita od 8. do 11.07.2024. godine.
Studenti na budžetu ne plaćaju prijavu ispita.
Samofinansirajući studenti osnovnih i master studija plaćaju prijavu 1.200,00 dinara po ispitu.
Po proteku roka za prijavu, naknadna prijava ispita se plaća: za osnovne studije 1.800,00 dinara a za master studije 2.400,00 dinara po ispitu.
Osnov za prijavu ispita samofinansirajućih studenata su izmirene rate školarine, po datumu navedenim u ugovoru o studiranju .
Studenti osnovnih studija koji studiraju na budžetu ispite mogu prijaviti lično ili Online (od 5. jula do 10. jula 2024. god.) dok samofinansirajući studenti prijave mogu sa uplatnicom predati samo lično. Studenti master studija ispite mogu prijaviti lično ili preuzeti prijavu sa sajta akademije, odeljak student / obrasci studentske službe i popunjenu prijavu i uplatinicu za ispit poslati na e-mail
Raspored ispita - Osnovne studije
Raspored ispita - Master studije

01. Jul 24.

Otpornost materijala

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, studijski program Mašinstvo.

Rezultati
27. Jun 24.

Otpornost materijala

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Rezultati
27. Jun 24.

Poslovno komuniciranje

Rezultati popravnog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Poslovno komuniciranje.

Rezultati
27. Jun 24.

Preduzetništvo

Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Preduzetništvo.

Rezultati
27. Jun 24.

Hemija

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija na studijskom programu Zdravstvena nega.

Rezultati
27. Jun 24.

Termodinamika i toplotni aparati

Rezultati ispita iz predmeta: Termodinamika i toplotni aparati.

Rezultati
27. Jun 24.

Test iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati polaganja testova iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati
26. Jun 24.

Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3 i Poslovni engleski jezik

Rezultati ispita iz predmeta: Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3 i Poslovni engleski jezik nalaze se u prilogu.
Upis ocena/usmeni ispit održaće se u ponedeljak, 01.07.2024. godine, u 14:00h u slušaonici 317.

Rezultati
24. Jun 24.

Mehanika tla i fundiranje

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Rezultati
24. Jun 24.

Potpisi, konsultacije, dr Dejan Milivojević

U sredu, 26. juna 2024. god od 12 časova kod nastavnika dr Dejana Milivojevića održaće se potpisivanje prijava,indexa i konsultacije u vezi julskog ispitnog roka.

21. Jun 24.

Rezultati ispita, dr Dejan Milivojević

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta, predmetni nastavnik Dejan Milivojević.

Rezultati
20. Jun 24.

Rezultati ispita, dr Zorica Tanasković.

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta, predmetni nastavnik dr Zorica Tanasković.

Rezultati
19. Jun 24.

Popravni kolokvijumi, dr Radomir Stojanović

Popravni kolokvijumi za septembarski i oktobarski ispitni rok u školskoj 2023/2024. godini će se održati u utorak (25.6.2024. godine) prema sledećem rasporedu:
- 09,30: Hotelijersko poslovanje; Saobraćaj i infrastruktura u turizmu;Poslovno komuniciranje;
- 10,00 Uvod u turizam,
- Preduzetništvo: prvi kolokvijum 11,00-11,50 drugi kolokvijum 12,00-12,50
Studenti treba da se pojave u navedeno vreme ispred kabineta 306.
Studenti su dužni da na popravne kolokvijume donesu ispitnu svesku koja može da se kupi u skriptarnici škole. Studenti koji ne regulišu sve preispitne obaveze neće moći da izađu na septembarski i oktobarski ispitni rok.

18. Jun 24.

Istraživanje tržišta

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta.

Rezultati
18. Jun 24.

Turizam i geoprostor, Turizam i kultura i Nacionalna turistička geografija

Popravni kolokvijumi za studente prve godine studijskog programa OSS Turizam, iz predmeta Turizam i geoprostor, Turizam i kultura i Nacionalna turistička geografija, održaće se u ponedeljak 24.06.2024. godine, u 13 časova, 207 učionica.
Popravni kolokvijumi predstavljaju mogućnost za studenti koji nisu ostvarili predispitne obaveze, da iste polože, i u septembarskom ispitnom roku izađu na ispite iz pomenutih predmeta.

17. Jun 24.

Upis ocena, dr Dejan Milivojević

Upis ocena kod predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića je u sredu 19.06.2024. godine u 13.30 časova u kabinetu, soba 206.

17. Jun 24.

Otpornost materijala

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Rezultati
17. Jun 24.

Test iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati polaganja testova iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati
17. Jun 24.

Bezbednost na radu

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Bezbednost na radu.

Rezultati
14. Jun 24.

Hemija 2

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Rezultati
14. Jun 24.

Hemija

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija na studijskom programu Zdravstvena nega.

Rezultati
14. Jun 24.

Termodinamika i toplotni aparati

Rezultati ispita iz predmeta Termodinamika i toplotni aparati .

Rezultati
13. Jun 24.

Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 i Poslovni engleski jezik

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 i Poslovni engleski jezik:
- Engleski jezik 1 - Studijski program TT
- Engleski jezik 1 - Studijski programi RR, UA, PM, MA
- Engleski jezik 1 - Studijski programi TH, ZN, IN, GR
- Engleski jezik 2
- Poslovni engleski jezik
Upis ocena i usmeni ispit održaće se u četvrtak, 13.06.2024. godine, u slušaonici 317, prema sledećem rasporedu:
10:00 - Poslovni engleski jezik i Engleski jezik 2
11:00 - Engleski jezik 1 - svi smerovi

11. Jun 24.

Mehanika tla i fundiranje

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Rezultati
07. Jun 24.

Istraživanje tržišta

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta.

Rezultati
06. Jun 24.

Organizacija treninga

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija treninga.

Rezultati
06. Jun 24.

Ispiti, dr Dejan Milivojević

Rezultati ispita iz predmeta kod predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića:
Osnove projektovanja nije položio ni jedan kandidat
Završni radove nije položio ni jedan kandidat
Zgradarstvo je položila UA 20/23 Ćirković Andrea , potrebno je da donese elaborat.

06. Jun 24.

Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije

Rezultati ispita iz predmeta Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Rezultati
06. Jun 24.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

Rezultati ispita iz predmeta predmetnog nastavnika dr Zorice Tanasković.

Rezultati
05. Jun 24.

Julski ispitni rok

Prijava ispita od 10. do 13.06.2024. godine.
Studenti na budžetu ne plaćaju prijavu ispita.
Samofinansirajući studenti osnovnih i master studija plaćaju prijavu 1.200,00 dinara po ispitu.
Po proteku roka za prijavu, naknadna prijava ispita se plaća: za osnovne studije 1.800,00 dinara a za master studije 2.400,00 dinara po ispitu.
Osnov za prijavu ispita samofinansirajućih studenata su izmirene rate školarine, po datumu navedenim u ugovoru o studiranju .
Studenti osnovnih studija koji studiraju na budžetu ispite mogu prijaviti lično ili Online (od 7. juna do 12. juna 2024. god.) dok samofinansirajući studenti prijave mogu sa uplatnicom predati samo lično. Studenti master studija ispite mogu prijaviti lično ili preuzeti prijavu sa sajta akademije, odeljak student / obrasci studentske službe i popunjenu prijavu i uplatinicu za ispit poslati na e-mail
Raspored ispita - Osnovne studije
Raspored ispita - Master studije

04. Jun 24.

Ispiti, dr Ljubica Diković

Ispiti zakazani za četvrtak 6.6.2024. kod dr Ljubice Diković (Matematika 2, Statistika i Izabrana poglavlja IT (MSS IT) biće održani u sredu 5.6.2024. u 10č u sali 109 ili opciono u ponedeljak 10.6.2024. godine u 10č u sali 109.

04. Jun 24.

Merenje i kontrola kvaliteta

Rezultati kolokvijuma – k2 iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Rezultati
03. Jun 24.

Upravljanje građevinskim projektima

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje građevinskim projektima.

Rezultati
03. Jun 24.

Istraživanje tržišta

Rezultati poptavnih kolokvijuma iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta.

Rezultati
03. Jun 24.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksa

Rezultati polaganja testova iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksa

Rezultati
30. Мај 24.

Engleski jezik 1

24. Maj 24.

Poslovni engleski jezik

II kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik održaće se u četvrtak, 30.05.2024. godine, u 18:00, u amfiteatru 302.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

23. Maj 24.

Junski ispitni rok

Prijava ispita od 27. do 30.05.2024. godine.
Studenti na budžetu ne plaćaju prijavu ispita.
Samofinansirajući studenti osnovnih i master studija plaćaju prijavu 1.200,00 dinara po ispitu.
Po proteku roka za prijavu, naknadna prijava ispita se plaća: za osnovne studije 1.800,00 dinara a za master studije 2.400,00 dinara po ispitu.
Osnov za prijavu ispita samofinansirajućih studenata su izmirene rate školarine, po datumu navedenim u ugovoru o studiranju .
Studenti osnovnih studija koji studiraju na budžetu ispite mogu prijaviti lično ili Online (do srede 29. maja 2024. god.) dok samofinansirajući studenti prijave mogu sa uplatnicom predati samo lično. Studenti master studija ispite mogu prijaviti lično ili preuzeti prijavu sa sajta akademije, odeljak student / obrasci studentske službe i popunjenu prijavu i uplatinicu za ispit poslati na e-mail
Raspored ispita - Osnovne studije
Raspored ispita - Master studije

23. Maj 24.

Instalacije vodovoda i kanalizaije

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Instalacije vodovoda i kanalizaije:
Kolokvijum su položili:
GR 08/22 Lijeskić Marija 10 /deset/
GR 02/22 Marković Gorica 7/sedam/
GR 14/22 Vukašinović Veljko 8/osam/
Studenti koji su položili oba kolokvijuma i imaju završen i ocenjen elaborate oslobođeni su ispita.
Studenti koji su položili prvi kolokvijum polažu u vreme ispita drugi i obratno. Ulov za potpis su urađene vežebe i pozitivno ocenjene. Potpisi indexsa i ocenjivanje elaborate sa vežbi 29.05.2024. godine.

21. Maj 24.

Preduzetništvo

Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma, rođenog 21. maja 2024. godine.
Popravni prvi kolokvijum
1. Lazarević Katarina PM007/22, bodova 5
2. Milosavljević Tijana RR007/21, bodova 1
3. Mićić Viktorija TT006/22, bodova 1
4. Babić Jovana TT015/22, bodova 4
5. Stamenić Ružica TT019/21, bodova 3,5
Popravni drugi kolokvijum
1. Stanisavljević Andrea PM015/22, bodova 0,5
2. Rocić Jelena PM023/22, bodova 0
3. Božović Filip TT018/22, bodova 2
Na kolokvijumu je bilo moguće ostvariti maksimalno 10 bodova. Studenti koji su ostvarili 5 (pet) ili više bodova su položili kolokvijum. Studenti koji imaju manje od pet bodova moraju ponovo raditi kolokvijum.

20. Maj 24.

Merenje i kontrola kvaliteta

Polaganje Drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta biće obavljeno u petak ( 31. 05. 2024 ) sa početkom u 12 časova, učionica 110.

20. Maj 24.

Engleski jezik 1

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se 27.05.2024. godine, prema sledećem rasporedu:
09:00 - 10:00: Informacione tehnologije, Građevinsko inženjerstvo, Zdravstvena nega i Tehnološko inženjerstvo
10:00 - 11:00: Menadžment, Unutrašnja arhitektura, Računovodstvo i revizija, Mašinstvo
11:00 - 12:00: Turizam.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

20. Maj 24.

Upravljanje građevinskim projektima

Rezultati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljanje građevinskim projektima rođenog 16. maja 2024. godine:
1. Petković David GR001/21, bodova 9
2. Jelisavčić Miloš GR002/21, bodova 16
3. Filipović Aleksandar GR003/21, bodova 20
4. Nedić Dušan GR011/21, bodova 20
5. Đoković Milan GR015/21, bodova 6
6. Đurić Ivana GR023/22, bodova 20
7. Živanović Katarina UA003/22, bodova 13
8. Borčić Ljiljana UA006/22, bodova 20
9. Kovačević Sanja UA011/22, bodova 3
10. Divljaković Jovana UA018/22 , bodova 15
11. Šojić Dušica UA019/22, bodova 13
12. Jovanović Milica UA020/22, bodova 18
13. Stegnjaić Kristina UA023/22, bodova 13
Studenti koji imaju 11-20 bodova su položili kolokvijum. Ukoliko neko od studenata nije zadovoljan brojem ostvarenih bodova, može raditi popravni kolokvijum. Studenti koji imaju 0-10 bodova nisu položili kolokvijum, i moraju raditi popravni kolokvijum.
Uvid u radove: četvrtak, 23. maja 2024. godine.

20. Maj 24.

Ruski jezik 1

Nastava iz predmeta Ruski jezik 1 neće se održati u utorak 21.05.2024. godine, usled sprečenosti predmetnog nastavnika.

17. Maj 24.

Specijalna računovodstva

Popravni drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u utorak 21.05.2024. godine u 15 časova u 207.

14. Maj 24.

Istraživanje tržišta

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta rađenog 14. maja 2024. godine.

Rezultati
11. Maj 24.

Finansijska tržišta

Predavanja iz predmeta Finansijska tržišta kod dr Aleksandra Stojanovića umesto u ponedeljak 13.05.2024. godine će biti održana u sredu 15.05.2024. godine u 11 časova.

10. Maj 24.

Poslovni engleski jezik

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni engleski jezik.

Rezultati
09. Maj 24.

Popravni kolokvijumi, dr Radomir Stojanović

Popravni kolokvijumi za junski i julski ispitni rok u školskoj 2023/2024. godini će se održati prema sledećem rasporedu:
- sreda 22.05.2024. godine u 12,00 u slušaonici 305: Hotelijersko poslovanje; Saobraćaj i infrastruktura u turizmu; Poslovno komuniciranje
- sreda 22.05.2024. godine u 14,00 u slušaonici 305: Uvod u turizam,
- utorak 21.05.2024. godine u slušaonici 302: Preduzetništvo:
prvi kolokvijum 13,00-13,50
drugi kolokvijum 14,00-14,50
Studenti su dužni da na popravne kolokvijume donesu ispitnu svesku koja može da se kupi u skriptarnici škole. Studenti koji ne regulišu sve preispitne obaveze neće moći da izađu na junski I julski ispitni rok.

07. Maj 24.

Studentsko vrednovanje kvaliteta studijskog programa i nastavnog procesa

Anketiranje studenata o kvalitetu studijskog programa i nastavnog procesa održaće se u periodu od 15. maja 2024. godine do 21. maja 2024. godine u računarskoj laboratoriji broj 319 u vremenu od 10 do 16 časova.
ANKETA JE OBAVEZNA ZA SVE STUDENTE (popunjena anketa od strane studenta je uslov za overu semestra).

07. Maj 24.

Specijalna računovodstva

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u utorak 14.05.2024.godine u 9 časova u amfiteatru 317.

07. Maj 24.

Finansijsko računovodstvo, Menadžment i preduzetništvo

Predavanja iz predmeta Finansijsko računovodstvo na studijskom programu Turizam će bit održano u utorak 07.05.2024. godine sa početkom u 10 časova u slušaonici 110.
Predavanja iz predmeta Računovodstvo na studijskom programu Menadžment i preduzetništvo će biti održano prema rasporedu u utorak 07.05.2024. godine sa poćetkom u 12 časova u slušaonici 110.

07. Maj 24.

Treća majska škola računovodstva

U utorak 07.05.2024.godine počinje Treća majska škola računovodstva u 8 časova u kabinetu 208 za studente treće godine smera Računovodstvo i revizija.

29. Apr 24.

Osnove bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati polaganja testova iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati
26. Apr 24.

Finansijsko izveštavanja

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Finansijsko izveštavanja održaće se u utorak 30.04.2024. godine u 15 časova u amfiteatru 207.

26. Apr 24.

Engleski jezik 1 i Poslovni engleski jezik

Popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 i Poslovni engleski jezik održaće se prema sledećem rasporedu:
- Engleski jezik 1 - izborni predmet: 13.05.2024. godine
1. IN, ZN, GR, TH: 9:00-10:00
2. UA, PM, RR, MA: 10:00-11:00
- Engleski jezik 1 - Turizam: 09.5.2024. godine, u 11:00
- Poslovni engleski jezik: 9.05.2024. godine, u 17:30.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

24. Apr 24.

Strategijski menadžment

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Strategijski menadžment.

Pitanja
23. Apr 24.

Istraživanje tržišta

Obaveštavaju se studenti treće godine studijskog programa OSS Računovodstvo i revizija da će II kolokvijum iz predmeta Istraživanje tržišta biti održan u utorak, 14. maja 2024. godine, od 10:00 - 11:45 časova, u amfiteatru 302.
Pitanja za drugi kolokvijum studenti mogu pronaći na Moodle stranici nastavnika.

23. Apr 24.

Upravljanje građevinskim projektima

Pitanja za I i II kolokvijum iz predmeta Upravljanje građevinskim projektima.

Pitanja
22. Apr 24.

Marketing usluga

Rezultati kolokvijuma iz predmet Marketing usluga, rađenog 15.04.2024. godine.

Rezultati
19. Apr 24.

Poslovno komuniciranje

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje će se održati 25.04.2024. godine (četvrtak) u slušaonici 205 sa početkom u 09,00 časova.
Studenti su dužni da donesu "ispitnu svesku" koja može da se nabavi u skriptarnici Odseka.
Redovna nastava će se održati u terminu od 08,00 do 08,45.

19. Apr 24.

Finansijsko izveštavanje

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Finansijsko izveštavanje održaće se u utorak 23.04.2024. godine u 17 časova u amfiteatru 318.

18. Apr 24.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu

Polaganje Testa iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu se organizuje u petak, 26. 04. 2024. u 18:00 u sali 109, umesto prethodno planiranog termina u četvrtak, 25. 04. 2024. u 18:00 u sali 109.

16. Apr 24.

Engleski jezik 1

09. Apr 24.

Specijalna računovodstva

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u utorak 16.04.2024.godine u 17 časova u amfiteatru 318.

09. Apr 24.

Zgradarstvo

Dopuna rezultata ispita iz predmeta Zgradarstvo u aprilskom roku:
04/22 ispit je položio i Gorančić Marko sa ocenom 6/sest/.

08. Apr 24.

Istraživanje tržišta

Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma iz predmeta Istraživanje tržišta.

Rezultati
08. Apr 24.

Bezbednost i zdravlje na radu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu, studijski program Zdravstvena nega.

Rezultati
08. Apr 24.

Rezultati ispita, mr Dragiša Mićić

Rezultati polaganja ispita iz nastavnih predmeta:
Mehanika
Građevinska mehanika
Merenje i kontrola kvaliteta
Mašine alatke

05. Apr 24.

Bezbednost i zdravlje na radu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu, studijski program Tehnološko inženjerstvo.

Rezultati
05. Apr 24.

Upravljanje projektima, Organizacija rada, Organizacija preduzeća i Industrijski menadžment

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima, Organizacija rada, Organizacija preduzeća i Industrijski menadžment.

Rezultati
04. Apr 24.

Termodinamika

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika.

Rezultati
04. Apr 24.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati polaganja testova iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati
03. Apr 24.

Bezbednost i zdravlje na radu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu, studijski program Mašinstvo.

Rezultati
03. Apr 24.

Engleski jezik 2

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Engleski jezik 2 nalaze se u prilogu. Usmeni ispit/upis ocena održaće se u petak, 05.04.2024. godine, u 11h, u slušaonici 317.

Rezultati
01. Apr 24.

Zaštita građevinskih objekata od požara i Kontrola kvaliteta proizvoda

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara i Kontrola kvaliteta proizvoda.

Rezultati
29. Mar 24.

Ispiti, dr Dejan Milivojević

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod predmetnog nastavnika dr Dejana Milivojevića.

Rezultati
28. Mar 24.

Osnovi informatike

Ispit iz nastavnog predmeta Osnovi informatike za sve smerove održaće se u četvrtak, 4.4.2024. godine, u 14:00 časova, sala 319.

28. Mar 24.

Softverski alati

Ispit iz nastavnog predmeta Softverski alati održaće se u četvrtak, 4.4.2024. godine, u 14:00 časova, sala 319.

28. Mar 24.

Baze podataka SQL, MYSQL

Ispit iz nastavnog predmeta Baze podataka SQL, MYSQL će se održati u četvrtak, 4.4.2024. godine, u 09:30 časova, sala 208.

26. Mar 24.

Istraživanje tržišta

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Istraživanje tržišta.

Rezultati
26. Mar 24.

Istraživanje tržišta

Obaveštavaju se studenti da će popravni I i II kolokvijum iz predmeta Istraživanje tržišta biti održani u četvrtak, 04. aprila 2024. godine, u 13:00 časova, učionica 305.

25. Mar 24.

Merenje i kontrola kvaliteta

Rezultati kolokvijuma K1 iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Rezultati
25. Mar 24.

Test iz osnova bezbednosti na radu za odlazak na stručnu praksu

Rezultati polaganja testova iz Osnova bezbednosti na radu za odlazak na stručnu praksu.

Spisak studenata
25. Mar 24.

Upravljanje projektima i Organizacija rada

Studenti koji su stekli uslov da izađu na ispit u aprilskom roku iz nastavnih predmeta Upravljanje projektima i Organizacija rada.

Spisak studenata
21. Mar 24.

Fiskalni sistem, Poresko planiranje

Ispiti iz nastavnih predmeta Fiskalni sistem i Poresko planiranje kod prof. Snežane Todosijević Lazović odrzaće se u petak 29.03.2024. godine u 16 casova umesto 5.04.2024. godine .

20. Mar 24.

Aprilski ispitni rok

Za vreme aprilskog ispitnog roka se ne održava nastava.

18. Mar 24.

Instalacije vodovoda i kanalizacije

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije održaće se sredu 20.03.2024. godine.

18. Mar 24.

Engleski jezik 1 i Poslovni engleski jezik

U četvrtak, 21.03.2024. godine, neće se držati nastava iz predmeta Engleski jezik 1 i Poslovni engleski jezik.

18. Mar 24.

Engleski jezik 1

I kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se 08.04.2024. godine, prema sledećem rasporedu:
09:00 - 10:00: Informacione tehnologije, Građevinsko inženjerstvo, Zdravstvena nega i Tehnološko inženjerstvo
10:00 - 11:00: Menadžment, Unutrašnja arhitektura, Računovodstvo i revizija, Mašinstvo
11:00 - 12:00: Turizam.
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

17. Mar 24.

Merenje i kontrole kvaliteta

Prvi kolokvijum - K1 iz nastavnog predmeta Merenje i kontrole kvaliteta biće održan u petak ( 22.03.2024 ) sa početkom u 15-časova , učionica -110.

14. Mar 24.

Poslovno komuniciranje

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje će se održati 21.03.2024. godine (četvrtak) u slušaonici 205 sa početkom u 09,00 časova. Studenti su dužni da donesu "ispitnu svesku" koja može da se nabavi u skriptarnici Odseka. Redovna nastava će se održati u terminu od 08,00 do 08,45.

14. Mar 24.

Specijalna računovodstva

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u utorak 19.03.2024. godine u 17 časova u kabinetu 207.

13. Mar 24.

Aprilski ispitni rok

Prijava ispita od 18. do 21.03.2024. godine.
Studenti na budžetu ne plaćaju prijavu ispita.
Samofinansirajući studenti osnovnih i master studija plaćaju prijavu 1.200,00 dinara po ispitu.
Po proteku roka za prijavu, naknadna prijava ispita se plaća: za osnovne studije 1.800,00 dinara a za master studije 2.400,00 dinara po ispitu.
Osnov za prijavu ispita samofinansirajućih studenata su izmirene rate školarine, po datumu navedenim u ugovoru o studiranju .
Studenti osnovnih studija koji studiraju na budžetu ispite mogu prijaviti lično ili online (do srede 20. marta 2024. god.) dok samofinansirajući studenti prijave mogu sa uplatnicom predati samo lično. Studenti master studija ispite mogu prijaviti lično ili preuzeti prijavu sa sajta akademije, odeljak student / obrasci studentske službe i popunjenu prijavu i uplatinicu za ispit poslati na e-mail
Raspored ispita - Osnovne studije
Raspored ispita - Master studije