Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MiP, Treća godina

Semestar peti


Menadžment i preduzetništvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Menadžment kvaliteta

3

2

6

preuzmi

2.

Privredno pravo

2

2

5

preuzmi

3.

Komercijalno poznavanje robe

2

2

5

preuzmi

4.

Organizaciono ponašanje

2

2

6


5.

Nove tehnologije i materijali

3

3

6

preuzmi

6.

Stručna praksa 1

2

Semestar šesti


Menadžment i preduzetništvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Organizacija treninga

3

3

6

preuzmi

2.

Izborni predmet 3

2

3

6  • Poslovno komuniciranje
preuzmi

  • WEB dizajn

preuzmi

3.

Izborni predmet 4

2

3/2

6

  • Finansijska tržišta

preuzmi

  • Poslovne finasije

preuzmi

4.

Završni rad12