Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MA, Treća godina

Semestar peti


Mašinstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Mašine alatke

2

2

6

2.

Programiranje CNC sistema 1

2

2

6

3.

Termoenergetska postrojenja

2

2

6

4.

Izborni predmet 4

2

2

6  • Matematičko modeliranje

  • Bezbednost na radu
5.

Izborni predmet 5

2

2

6  • Uvod u objektno programiranje
preuzmi


  • Gas i gasne instalacije
Semestar šesti


Mašinstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Energetska efikasnost

2

2

5

2.

Kompjutersko projektovanje 2

3

3

6

3.

Grejanje i klimatizacija

3

3

6

4.

Izborni predmet 6

2

2

5  • Mašine, alati i tehnologija u preradi drveta
preuzmi


  • Programiranje CNC sistema 25.

Stručna praksa


6

2


6.

Završni rad6