Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MA, Prva godina

Semestar prvi


Mašinstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Matematika 1

2

2

6

preuzmi

2.

Fizika

2

2

6


3.

Mehanika

2

2

6

preuzmi

4.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

3

6


5.

Materijali

2

2

6

preuzmi

Semestar drugi


Mašinstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Merenje i kontrola kvaliteta

2

2

6


2.

Matematika II

2

2

6

preuzmi

3.

Osnovi informatike

2

2

6

preuzmi

4.

Otpornost materijala

2

3

6

preuzmi

5.

Izborni predmet I

2

0

6

  • Engleski jezik I

preuzmi

  • Ruski jezik I

preuzmi