Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

MA, Druga godina

Semestar treći


Mašinstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Elektrotehnika sa elektronikom

2

2

6

preuzmi

2.

Mašinski elementi

2

2

6

preuzmi

3.

Aplikativni softver

2

2

6

preuzmi

4.

Računarsko upravljanje

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 2

2

2

6

  • Engleski jezik 2

preuzmi

  • Ruski jezik 2

preuzmi

Semestar četvrti

Mašinstvo

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Obrada rezanjem

2

2

6

preuzmi

2.

Obrada deformisanjem

2

2

6

preuzmi

3.

Termodinamika i toplotni aparati

2

2

6

preuzmi

4.

Kompjutersko projektovanje 1

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet 3

2

2

6


  • Alati i pribori


preuzmi

  • Pumpe, kompresori i ventilatori

preuzmi