Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ITiS,MSS Prva godina

Semestar prvi, Master studije


Informacione tehnologije i sistemi 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Metode istraživanja i naučne kominikacije

2

2

6


2.

Algoritmi i diskretna matematika

2

2

6

preuzmi

3.

Informatička metodologija istraživačkog rada

2

2

6

preuzmi

4.

Izborni predmet I

2

2

6


  • Upravljanje projektima
preuzmi


  • Poslovna psihologija
preuzmi

5.

Računarstvo i automatika 1

3

3

7


Semestar drugi, Master studije


Informacione tehnologije i sistemi 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Sistemi za upravljanje bazama podataka

2

2

6

preuzmi

2.

Izborni predmet II

2

2

6Optimizacija procesa
preuzmi


Internet stvari
preuzmi

3.

Izborni predmet III

3

3

7

  • Poslovni engleski jezik

preuzmi

  • Istraživanje podataka na WEB-u

preuzmi

4.

Nauka o podacima

2

3

6

preuzmi

5.

Stručna praksa 1

6

4