Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ITiS, Prva godina

Semestar prvi


Informacione tehnologije i sistemi 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Računarska tehnika

2

2

6


2.

Matematika I

2

2

6

preuzmi

3.

Elektrotehnika sa elektronikom

2

2

6

preuzmi

4.

Softverski alati

2

2

6

5.

Operativni sistemi

2

3

6

preuzmi

Semestar drugi


Informacione tehnologije i sistemi 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Matematika II

2

2

6

preuzmi

2.

Alati grafičkog dizajna

2

2

6

preuzmi

3.

Algoritmi i strukture podataka

3

2

6

preuzmi

4.

Baze podataka, SQL, MySQL

2

2

6

preuzmi

5.

Izborni predmet I

2

2

6

  • Engleski jezik I

preuzmi

  • Ruski jezik I

preuzmi