Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

BZR, Prva godina

Semestar prvi, Master studije


Bezbednost i zdravlje na radu 

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

2

2

6


2.

Upravljanje projektima

2

2

7

preuzmi

3.

Zaštita građevinskih objekata od požara

2

2

6

preuzmi

4.

Elektromagnetna zračenja

2

2

6

preuzmi

5.

Informatička metodologija istraživačkog rada

2

2

6

preuzmi

Semestar drugi, Master studije


Bezbednost i zdravlje na radu

RB

NAZIV PREDMETA

PREDAVANJA

VEŽBE

ESPB

PLAN RADA

1.

Bezbednost u proizvodnim sistemima

2

2

6


2.

Izborni predmet I

3

3

7


  • Priprema vode za piće i industriju  • Postrojenja i instalacije pod pritiskom
preuzmi

3.

Izborni predmet II

3

3

7

  • Monitoring i zaštita zemljišta

preuzmi

  • Monitoring i zaštita vazduha


4.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

2

2

6

preuzmi

5.

Stručna praksa 1

6

4